รมว.ดีอี ถวายบังคม และถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่ม ถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2561” 4 สิงหาคม 2561

โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

จากนั้น รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในโอกาส “วันสื่อสารแห่งชาติ”

โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ พระอนุสาวรีย์ บริเวณเกาะกลางน้ำ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ