เปิดตัว เครซี่ทอล์ค โปรแกรมสร้างอนิเมชั่น 2D สำเร็จรูป

ไอคอมเทคขานรับนโยบายดันไทยสู่ฮับดิจิตอลคอนเทนต์โลก ส่ง เครซี่ทอล์ค โปรแกรมอนิเมชั่น วันสต๊อปเซอร์วิสลุยตลาด เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

นายริกซ์ เซียว กรรมการผู้บริหาร บริษัท บริษัท ไอคอม เทค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโปรแกรมอนิเมชั่น CrazyTalk Animator3 อย่างเป็นทางการ เปิดเผยว่า โปรแกรมดังกล่าวเป็นแอนิเมชั่น 2D ที่เน้นการใช้งานง่ายตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่และช่วยให้สามารถนำเสนอหรือเล่าเรื่องด้วยภาพเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

สำหรับคุณสมบัติของโปรแกรม เครซี่ทอล์คนั้นจะช่วยทำให้การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2D เป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผ่านรูปแบบสำเร็จ ( Pre–Set ) เช่น ตัวละคร ฉาก การเคลื่อนไหว รูปแบบอารมณ์ และงานกราฟฟิค ซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบการเล่าเรื่องแบบใหม่ๆ เพื่อการโฆษณาสินค้า นำเสนองาน รวมถึงยังสาารถใช้งาน ร่วมกับโปรแกรมโฟโต้ช็อป (Photoshop) ได้อีกด้วย

เครซี่ทอล์ค
นายริกซ์ เซียว กรรมการผู้บริหาร บริษัท บริษัท ไอคอม เทค จำกัด

นายเซียว กล่าวว่า ตลาด แอนิเมชั่นของไทยเริ่ม ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น เห็นได้จากการที่ภาครัฐหันมาให้ความสำคัญและมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content Hub) ของเอเชียและขยายสู่ศูนย์กลางโลก

ซึ่งในส่วนของบริษัทเองได้ให้ความสำคัญกับสร้างความเข้าใจและพัฒนานักแอนิเมเตอร์โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการผลักดัน หรือ สร้างองค์ความรู้ด้านแอนิเมชั่น เพื่อให้สามารถพัฒนาและต่อยอดรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

Advertisements

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( ดีป้า) ระบุว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกม แอนิเมชั่น และคาแรคเตอร์ จากการสำรวจในปี 2560 พบว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมมีมูลค่า 2.4 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มอีก 12% หรือมี มูลค่า 2.6 หมื่นล้านบาทในปี 2561

ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญในวงการไอทีที่มีการคาดการณ์ว่า แอนิเมชั่นจะกลายเป็นที่สุดของเครื่องมือเพื่อใช้ในการสื่อสาร จึงทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการแอนิเมเตอร์ และบุคลากรด้านมัลติมีเดียประยุกต์เป็นจำนวนมาก