CAT ปลุกผีตลาดวิทยุสื่อสาร ดันสู่โครงข่ายดิจิทัล DTRS

CAT จับมือสามารถดิจิตอลขยายบริการ Digital Trunked Radio System เร่งขยายเครือข่ายให้ครบ 1000 สถานี ชี้จุดเด่นนอกจาก CAT จะเป็นผู้ให้บริการ DTRS เพียงรายเดียวแล้ว ยังตอบสนองการสื่อสารได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ

ด้วยคุณสมบัติการใช้งานสื่อสารได้หลากหลาย สามารถจัดกลุ่มสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย มีความมปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสเฉพาะ มั่นใจจะสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว่า 2 แสนราย ทั่วประเทศภายในปี 2562

นายสงบ สังขจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า CAT อยู่ระหว่างขยายพื้นที่ให้บริการ Digital Trunked Radio System หรือ DTRS บนคลื่นความถี่ 800 MHz. ที่ CAT ได้รับอนุญาตจาก กสทช.

เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการทั่วไปเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยล่าสุดได้ร่วมกับ SISC Consortium ของกลุ่มบริษัทสามารถ ขยายโครงข่ายเพิ่มอีกจำนวน 1000 สถานีภายในปี 2562 เพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ คาดว่าจะสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว่า 2 แสนราย

DTRS

ทั้งนี้บริการ DTRS จะเหมาะกับการใช้งานติดต่อสื่อสารแบบกลุ่ม โดยสามารถกระจายข่าวสารระหว่างผู้ใช้งานในกลุ่มเดียวกันหรือข้ามกลุ่มกันได้ ทำให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกันและพร้อมกันทันทีในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ยังเป็นระบบวิทยุสื่อสารในระบบดิจิตอลที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากการรับส่งข้อมูลต่างๆ จะมีการกำหนดช่องสัญญาณเฉพาะและสามารถเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้ความสะดวกในการใช้งานได้แบบ One to Many

โดยสามารถจัดกลุ่มสื่อสารทั้งกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย หรือแม้การจัดช่องเพื่อการสื่อสารเฉพาะบุคคล โดยนอกจากนำมาใช้งานทั่วๆ ไปในสภาวะปกติแล้ว ยังสามารถนำมาใช้งานได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและจากภัยพิบัติต่างๆ อีกด้วย

เพราะตัวเครื่องวิทยุยังมีคุณสมบัติที่มีความทนทานสูง และบางรุ่นเป็นแบบป้องกันการเกิดประกายไฟจึงเหมาะสมกับการใช้งานภาคสนาม หรือในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติพิเศษเช่น ส่งข้อมูลแยกเฉพาะกลุ่ม มี GPS แจ้งระบุตำแหน่งและความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องแบบ Real Time เพื่อใช้ในการควบคุมและแจ้งเตือน รวมถึงคุณสมบัติ Man Down เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจ เป็นต้น

นายสงบ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการระบบ Digital Trunked Radio System ที่ CAT ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน ขนส่ง หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สนามกีฬา(บุรีรัมย์) และการเช่าใช้งานเป็นครั้งคราวในภารกิจต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งหลังจาก CAT ขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว จะทำให้การขยายการใช้บริการ Digital Trunked Radio System จะทำได้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานที่ความต้องการและจำเป็นต้องใช้งานวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัลอีกเป็นจำนวนมาก แต่บริการเดิมยังไม่ครอบคลุม

“ความร่วมมือของ CAT และ SISC Consortium จะช่วยให้ขยายเครือข่ายวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunked Radio System โดยติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโครงข่ายเดิมที่มีอยู่แล้วทำให้การขยายโครงข่ายรวดเร็ว จนลึกถึงในระดับตำบลทั่วประเทศ

โดย CAT ได้เตรียมทีมงานทั้งด้านดูแลเทคนิคและการบริการหลังการขาย ไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อรับข้อมูลได้ผ่าน CAT Contact Center โทร. 1322”