ทีโอที ร่วมสนับสนุนด้านการสื่อสารผู้ประสบภัยเหตุการณ์เรือล่ม ภูเก็ต

​ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทีโอที ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารโดยที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เรือล่ม จังหวัดภูเก็ต ท่าเรืออ่าวฉลอง และที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยติดตั้งให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ทีโอที ได้สนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัย ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ โดยให้ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx ความเร็ว 200/100 Mbps และติดตั้งโทรศัพท์หมายเลข 076 390 186 โทรสาร 076 390 187

พร้อมบริการ WiFi เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกสื่อสารภายในประเทศฟรี 24 ชั่วโมง ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม จังหวัดภูเก็ต ท่าเรืออ่าวฉลอง และได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx ความเร็ว 200/100 Mbps พร้อมติดตั้งโทรศัพท์จำนวน 7 เลขหมาย โทรสาร 1 เลขหมาย พร้อมบริการ WiFi ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

และตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทีโอที ได้อำนวยความสะดวกเปิดให้บริการโทรไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอด 24 ขั่วโมง สำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์เรือล่ม

ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความห่วงใยสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงทั้งสื่อสารผ่านบริการอินเทอร์เน็ตบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi และบริการโทรศัพท์

ทีโอที ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ประสบภัย และขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน