ทีโอที จัดกิจกรรมทำความดีถวายเชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก

ทีโอที จัดกิจกรรมทำความดีถวายเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 “TOT CSR ลดใช้ถุงพลาสติก…ลดขยะโลก” เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้า ประชาชน และพนักงาน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ ปัญหาขยะพลาสติก

ซึ่งเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้าแทน

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TOT CSR ลดใช้ถุงพลาสติก…ลดขยะโลก”

เพื่อรณรงค์เชิญชวนลูกค้า ประชาชน และพนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมทำความดีถวายโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้าแทน เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกให้กับโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มที่จะรณรงค์ลดใช้พลาสติกเพิ่มมากขึ้น

อาทิ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศยกเลิกใช้ถุงพลาสติกจ่ายยาในโรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้ หรือส่วนการแพทย์ของ ทีโอที ได้ประชาสัมพันธ์งดใช้ถุงหูหิ้วโดยใช้ถุงผ้าเพื่อรับยาแล้ว

รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ศูนย์อาหาร ทีโอที เพื่อรณรงค์เชิญชวนพนักงาน ทีโอที ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 6 ที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากสุดในโลก ซึ่งมีพนักงานสนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

นอกจากนี้ที่ผ่านมา ทีโอที ได้จัดกิจกรรมสำหรับลูกค้า และประชาชน โดยการแจกถุงผ้า TOT CSR สำหรับการร่วมกิจกรรมผ่าน [email protected] TOT public และผ่าน Facebook TOT privilege

ระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2561 โดย ทีโอที จะมีการจัดกิจกรรม “TOT CSR ลดใช้ถุงพลาสติก…ลดขยะโลก” เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมทำความดีถวายโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้าแทน