เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล Check Point 2017

นายชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น – Business Innovation Group (BIG) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “Check Point-Top Acquisition Partner 2017” ในฐานะคู่ค้าที่มีผลงานดีเด่นของซอฟต์แวร์ “Check Point” จากงานประชุม CPX Thailand 2018 -“Check Point Kob-Khun-Tee-Rak-Kun”