CAT ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารจากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต

CAT ให้บริการ Wi-Fi และโทรฟรีทั้งในและระหว่างประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารให้กับผู้ประสบภัยเรือล่มในจังหวัดภูเก็ตและครอบครัว

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยเกี่ยวกับการร่วมให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตว่า CAT ได้ติดตั้งระบบสื่อสารทั้งบริการโทรศัพท์ในประเทศ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

และบริการ Wi-Fi ฟรี แก่ผู้ประสบภัยในการติดต่อกับครอบครัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม จังหวัดภูเก็ต โดยในการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศสามารถใช้บริการได้โดย กด 009 > รหัสประเทศ > หมายเลขปลายทาง

นอกจากนี้ CAT ยังได้ประสานงานกับ China Telecom เพื่อประสานความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและติดตามข่าวสารสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยชาวจีน โดยสามารถโทรฟรีจากประเทศจีนมายังศูนย์บัญชาการเหตุเรือล่มฯ ได้โดยใช้บริการสายด่วนด้วยการกดหมายเลข 4008423333

“CAT ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริการลูกค้า CAT ภูเก็ต ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้ร่วมช่วยเหลือในด้านการติดต่อสื่อสารแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวอย่างเต็มที่ด้วยความเข้าใจและเห็นใจในความสูญเสียที่ได้รับจากอุบัติเหตุครั้งนี้

โดยหวังว่าจะช่วยให้การติดต่อระหว่างกันหรือการติดตามข่าวสารเป็นไปได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการช่วย เหลือดูแลนักท่องเที่ยวอีกด้วย” พันเอก สรรพชัย กล่าว