SAS จัดสัมมนายกระดับระบบประกันภัยไทย สู่ยุคดิจิทัล 4.0

SAS ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) ผู้ให้บริการแพลต์ฟอร์มด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท ยิบ อิน ซอย จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจ ได้จัดสัมมนาให้บริษัทประกันภัย ในหัวข้อ “Realize the Potential of the Digital Insurance Customer”

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทยสู่ยุคเทคโนโลยี 4.0 โดยมี นายเคนเน็ธ โคท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอัจฉริยะสายงานประกันภัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, แซส จากประเทศสิงคโปร์ (ที่ 5 จากขวา) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ The Potential of Digital Insurance ศักยภาพของการประกันภัยในรูปแบบดิจิทัลและกรณีศึกษาต่างๆ

และยังมีวิทยากรชื่อดัง วรัตดา ภัทโรดม กรรมการบริหาร บริษัท อมิตี คอนซัลติง จำกัด ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าสัมมนาถึงภาพรวมการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคเทคโนโลยี ดิสรับชั่น ส่งผลต่ออุตสาหกรรมประกันภัยอย่างไร

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยชั้นนำ จัดขึ้น ณ ห้อง สตูดิโอ อาร์ 6 โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้