มศว. จับมือพันธมิตร พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย ดันองค์กรสู่ดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU ERP : Power Of UNITY) ที่ร่วมดำเนินการกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมี นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร (ที่ 3 จากขวา) Founder & Group Director และ นายเกรียงไกร โชคพิพัฒนผล(ที่ 2 จากขวา) Assistant Vice President บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด

รวมทั้งผู้บริหารจากทางบริษัท SAP (Thailand) และ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (ทางซ้ายของภาพ) เข้าร่วมงานพร้อมบรรยายถึงโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สำหรับโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดการ และดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

เพื่อให้เกิดมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัย และก้าวไปสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ทั้งบุคลากร นิสิต นักศึกษา รวมถึงการให้ข้อมูลบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ด้วยระบบ ERP จาก SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลชั้นนำของโลก