ทีโอที เตรียมพร้อมจุดติดตั้ง เน็ตประชารัฐ ก่อน ครม.สัญจรลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุม

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยในการจัดเตรียมพื้นที่จุดติดตั้งให้บริการโครงการ เน็ตประชารัฐ ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการและติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2560

พร้อมกันนี้ได้ตรวจความเรียบร้อยของโครงการระบบร้านค้าดิจิทัลชุมชนที่ตำบลหนองกรด เพื่อเตรียมความเรียบร้อยของโครงการของกระทรวงฯ ก่อนการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์