เอสซีบีอบาคัสมองอนาคต AI คือ “ไฟฟ้า” มองไม่เห็นแต่ก็ขาดไม่ได้

AI หรือศัพท์ไทยว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า การเติบโตของเทคโนโลนีนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านใดบ้าง เพราะยังไม่มีการให้ความรู้ที่ชัดเจนนัก

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วตัว ปัญญาประดิษฐ์ นี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตมนุษย์นานแล้ว แต่เพิ่งมีการพูดถึงกัน โดยเฉพาะในด้านร้ายที่ดูเหมือนจะเกินความเป็นจริงไปมาก

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด มองว่า ในมุมมองของเอสซีบี อบาคัส วันนี้ ปัญญาประดิษฐ์ ได้ถูกใช้ในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวันผ่านการทำงานหลายรูปแบบและมีความสำคัญไม่ต่างจาก “ไฟฟ้า”

โดยขณะนี้ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในหลายๆ ธุรกิจ และมีแนวโน้มว่า ปัญญาประดิษฐ์ จะขึ้นมีบทบาทสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภาพของ ปัญญาประดิษฐ์ จะชัดเจนขึ้นต่อเมื่อวันหนึ่งที่ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ มีปัญหาหรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ผู้บริโภคจึงจะรู้สึกได้ว่ามีสิ่งสำคัญหายไป

สิ่งที่เป็นกังวลคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จะส่งผลกระทบต่อแรงงานที่ถูกเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนที่ ซึ่งภาครัฐและเอกชนควรร่วมกันวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม

Advertisements

โดยเฉพาะการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ปัญญาประดิษฐ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการตลาด การส่งเสริมระบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับแรงงานในตลาดปัจจุบันให้สามารถปรับตัวได้ รวมไปถึงการออกแบบระบบสวัสดิการและให้การสนับสนุนแรงงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน

มากกว่าการออกมาตรการอย่างภาษีหุ่นยนต์ เพื่อปกป้องแรงงานซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น และและอาจเป็นการฉุดรั้งไม่ให้ประเทศเกิดการพัฒนา เพราะในความเป็นจริงแล้ว ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นตัวผลักดันเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน 5 ปีนับจากนี้

ปัญญาประดิษฐ์ และจะขยายขอบเขตสู่ 3 ธุรกิจสำคัญ ประกอบด้วย สุขภาพ การขนส่งและการเกษตร จากที่เคยกระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่เร่งให้บทบาทของ ปัญญาประดิษฐ์ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ คือ จำนวนข้อมูลอย่าง Big Data ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมื่อรวมกับการวิเคราะห์แบบลงลึกมากขึ้น จะนำมาสู่ Machine Learning ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ปลายทางของการให้บริการหรือการพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ ในรูปแบบต่างๆ

และจะเห็นเป็นเทรนด์ชัดเจนมากขึ้นในปีถัดๆ ไป ทั้งนี้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ นั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาล หากเรามีความเข้าใจและเลือกใช้ได้เหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการรองรับผลกระทบทางสังคมในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้

ท้ายที่สุดแล้ว เราเชื่อว่า มนุษย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการคอยดูแลเพื่อให้ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Robotics ต่างๆ ทำงานได้อย่างถูกต้องและปกป้องจากการถูกเจาะเข้าระบบ

เอสซีบี อบาคัส เล็งเห็นถึงความสำคัญของ ปัญญาประดิษฐ์ ที่มีความเข้าใจต่างกันในหลายด้านและเพื่อให้ทุกๆ ฝ่ายได้รู้จักและเข้าใจถึงอนาคตของ ปัญญาประดิษฐ์ ที่จะมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้จัดสัมมนา SingularityU Thailand Summit 2018 เจาะลึกรอบด้านของการเข้ามาของ ปัญญาประดิษฐ์

โดยจะครอบคลุม 5 หัวข้อประเด็นหลัก 1.ผลกระทบของ AI และ Robotics ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใน 5 ปีข้างหน้า 2.ผลกระทบของเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีต่อระบบแรงงาน

3.ศักยภาพของ ปัญญาประดิษฐ์ ในการแสดงความสามารถด้านความเข้าใจความรู้สึกและภาวะอารมณ์ 4.การป้อนโปรแกรมด้านจริยธรรมเข้าสู่ ปัญญาประดิษฐ์ 5.การปกป้องระบบ ปัญญาประดิษฐ์ จากการโจรกรรม

สำหรับงานสัมมนา SingularityU Thailand Summit 2018 จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม InterContinental Bangkok

โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวงกว้างด้วยการเปลี่ยนแปลงทางความคิดพื้นฐาน ซึ่งผลกระทบโดยรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนโฉมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของมนุษย์