วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ส่งวิศวกรใช้ จีพีเอส ปักหมุดค้นหาเยาวชนทีม “หมูป่าฯ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศและวิศวกรรมโยธาใช้ จีพีเอส ร่วมค้นหาเยาวชนนักฟุตบอลทีม “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย” ผ่านการเดินเท้าค้นหาตามพิกัดภูมิศาสตร์ของแนวพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

อีกทั้งคำนวณกำลังการสูบน้ำเพื่อให้ได้ระดับน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยซีลและกำลังทหาร สามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือเยาวชนทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย

รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. จึงได้ร่วมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดทางภูมิศาสตร์และวิศวกรรมโยธา

ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ทั้งหมด 3 คน เข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภายในถ้ำดังกล่าว ประกอบด้วย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ (Geomatics) ทำหน้าที่ค้นหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ของถ้ำหลวงจากดาวเทียม ณ พื้นที่กรุงเทพฯ

ขณะที่อาจารย์ณัฐพล จันทร์แก้ว และผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จะทำการเดินเท้าค้นหาตามพิกัดจีพีเอส

Advertisements

พร้อมคำนวณกำลังการสูบน้ำเพื่อให้ได้ระดับน้ำที่เหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อให้หน่วยซีลและกำลังทหาร สามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือเยาวชนทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย