กสิกรไทยร่วมพัฒนา PTT e-Wallet

นายปรีดี ดาวฉาย และนายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาแอปพลิเคชั่น PTT e-Wallet ซึ่งธนาคารจะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Digital Banking มาใช้ในการพัฒนาวอลเล็ตนี้เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าปตท.ในการชำระเงินที่สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าปลีก ปตท. ทั่วประเทศ ณ ปตท. สำนักงานใหญ่