สจล. เปิดตัว 2 แอปฯ ยกระดับรถพยาบาลฉุกเฉิน ปลอดภัย-ฉับไวขึ้น

ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม หัวหน้าทีมวิจัยระบบรายงานสภาพพื้นผิวถนนอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา ทีมพัฒนาร่วมระบบไฟจราจรอัจฉริยะสำหรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ร่วมเปิดตัวนวัตกรรม “iAmbulance” แอปพลิเคชันระบุตำแหน่งรถพยาบาลฉุกเฉิน ที่มาพร้อมระบบการแจ้งเตือน และขอเส้นทางผู้ใช้รถใช้ถนน และ “Road Surface” แอปพลิเคชันรายงานผลสภาพพื้นผิวถนน และหลุมบ่อ

พร้อมฟังก์ชันแจ้งเตือนผู้ขับขี่ล่วงหน้า ถึงตำแหน่งและสภาพพื้นผิวถนนแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความปลอดภัย และรวดเร็ว โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ผ่าน Google Play