จิสด้าเปิดตัว G-Social ลดความเหลื่อมล้ำทางทรัพยากร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เปิดตัว G-Social และจัดสัมมนา “การใช้งานระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และทรัพยากร” ณ จังหวัดเพชรบุรี

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีมีความต้องการในการทราบถึงปัญหาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รวมไปถึงครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ เพื่อมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการตกเกณฑ์ซ้ำซาก

ข้อมูลเชิงพื้นที่นี้จะทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดูแลประชาชนได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเทศถือเป็นเครื่องมือที่จะบอกได้ว่า มีใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ และที่สำคัญไปกว่านั้นยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์พื้นที่ และประเมินผลโครงการต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้อีกด้วย

ทางด้านนางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้จัดการโครงการ PM สังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาจิสด้าและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรีได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอด และได้ทำการเปิดตัวและแนะนำการใช้งานระบบ G social หรือระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร

โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เติมเต็มระบบด้วยข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งในภาคประชาชนและภาคประชาสังคม การใช้งานจริงหลังจากนี้จะทำให้ระบบได้มีการพัฒนาต่อไป เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคมกันในที่สุด