กรุงเทพโอเอคอมส์รุกตลาด CCTV ให้ตอบโจทย์มากกว่า Security

กรุงเทพโอเอคอมส์ พร้อมปรับ Business Model จากเดิมที่เน้นขายหัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาเป็นการเชื่อมโยงกล้องเข้ากับอุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ เป็นโซลูชัน รวมทั้งการเชื่อมโยงกับระบบซอฟแวร์ควบคุมและวิเคราะห์ การจัดเก็บ Big Data และ AI ตอบโจทย์การใช้งานที่แพร่หลายนอกเหนือไปจากด้าน Security พร้อมจับมือ ฮันวา เทควิน ขยายการใช้งานโซลูชันกล้องให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

ภาพรวมธุรกิจอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในปี 2018 มีมูลค่า 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเฉพาะหัวกล้องมูลค่าประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึ่งจากความนิยมการนำระบบกล้องวงจรปิดมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยมีการนำไปใช้ในครัวเรือนมากขึ้น รวมทั้งอันตรายจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย (Terrorist) ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ความนิยมการนำกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 15% ต่อปี

ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะสามารถก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 3 ด้าน Security Solutions ของประเทศไทย

และในอีก 5 ปี นับจากนี้จะแบ่งยอดขายเป็นกล้องวงจรปิด 50% และระบบโซลูชัน 50% จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 70/30 โดยแผนการตลาดของบริษัทฯ จะนำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ตอบโจทย์ด้าน Security ให้มากขึ้น และครอบคลุมไปถึงการใช้งานด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

“ในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการทำยอดขายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่ เช่น CPAll, 7-Eleven ร้านอาหารในเครือเอสแอนด์พี ร้านอาหารในเครือโออิชิ กรุ๊ป และร้านอาหารในเครือไมเนอร์กรุ๊ป เป็นต้น ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้รับความไว้วางใจจากห้างสรรพสินค้า

อาทิ ซีคอนสแควร์, เมกาบางนา, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ Terminal 21 ที่บริษัทกรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัดได้รับความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์หลักโดยใช้ผลิตภัณฑ์ WISENET อีกด้วย”

สำหรับการขยายการใช้งานในด้านเศรษฐกิจนั้นจะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของการบริการ การขายในร้านค้าปลีก เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยในการบริหารจัดการร้าน และตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ขณะเดียวกันให้สามารถเพิ่มยอดขายและตรวจสอบยอดขายหรือวิเคราะห์ ในเชิงสถิติเพื่อนำมาปรับปรุงให้สามารถทำยอดขายให้ประสบผลกำไร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มุ่งไปขยายตลาดด้านการเกษตรและอาหาร เพราะการนำกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มาช่วยในการเฝ้าสังเกตุดู (monitor) การเจริญเติบโตและวิเคราะห์การให้อาหารพืช รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลที่สุกแล้วอีกด้วย รวมไปถึงยังสามารถช่วยผู้พิการทางสายตาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างดี

ในด้านสังคม บริษัทฯ พยายามลดปัญหาอาชญากรรม และมีระบบแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ มากกว่าการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อจับคนร้ายหลังเกิดเหตุแล้ว นอกจากนี้ก็ยังจะนำกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาช่วยเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน สถานพยาบาล การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและการช่วยลดอุบัติเหตุจากการจราจรหรือการทำงานในสถานที่ต่างๆ

ในส่วนสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ จะมุ่งไปด้านการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางบ.ฮันวา เทควินมีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะ Solar Panel Module ซึ่งทางบริษัทฯ จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบควบคุมต่างๆ กับอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนแล้วในส่วนของระบบซอฟแวร์ ทางบริษัทฯ ก็จะนำระบบ 3D Mapping Model มาใช้มากขึ้น

รวมทั้งการใช้ซอฟแวร์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด ที่จะเชื่อมโยงระบบกล้องที่ติดตั้งตามสาขาทั้งหมดให้สามารถควบคุมเป็นระบบเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.เดช กล่าวว่า นอกเหนือไปจากขยายการใช้งานด้านต่างๆ แล้ว ยังจะได้ทำระบบ Customer Relation Management (CRM) โดยสร้างระบบการติดต่อสื่อสาร เพิ่มช่องทางให้ลูกค้า รวมทั้งมีการจัดอบรมให้ความรู้ การใช้งาน การบำรุงรักษาและฝึกทักษะมาตรฐานฝีมือช่างเทคนิคตามมาตรฐาน

ซึ่งในปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านกล้องวงจรปิดมีความหลากหลายอาทิ VIZII – Video Analytic for Retail, 360iq – Retail Solutions, Digifort Synopsis, LPR, Face Recognition, illegal Lane Change, PAKING Parking Solution และ Mobile / Transport Solution เป็นต้น