มูลนิธิศิริวัฒนาเดินตามรอยพ่อส่งเสริมการศึกษาเด็กไทยในชนบท

การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน อายุเท่าไรก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จบไม่สิ้น การศึกษาเป็นรากฐานทางความคิด บุคลิกภาพ การพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญา ซึ่งการศึกษาในระดับปฐมวัยมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับแนวทางในการเรียนการสอนของสถานที่นั้นๆ แต่หัวใจสำคัญที่สุดก็คือมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ การสร้างให้เด็กคนหนึ่งเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

มูลนิธิศิริวัฒนา ร่วมกับศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ โดยตัวแทนเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานเข้ามอบหนังสือเรียน อุปกรณ์ต่างๆทางการเรียนการสอนและทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสงแคน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งหมด 72 คน

โดยที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างที่จังหวัดต่างๆ นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติและมีฐานะยากจน เพื่อส่งเสริมการศึกษาช่วงวัยทีควรให้ความสำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาก็คือช่วงเวลาปฐมวัย หรือช่วงเวลาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี และนี่นับเป็นช่วงเวลาแห่งการศึกษาที่มีความสำคัญที่สุด ทางมูลนิธิจึงเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนสิ่งต่างๆแก่โรงเรียนบ้านสงแคน

นายพรเทพ สามัตถิยดีกุล ประธานมูลนิธิศิริวัฒนา กล่าวว่า “ทางมูลนิธิศิริวัฒนามีความยินดีและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญหรือกำลังที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ไม่เพียงแต่บริจาคสิ่งของต่างๆทางมูลนิธิ ได้จัดทำหนังสือ”เพียงพ่อก็พอเพียง” หนังสือป๊อปอัพ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ทั้งหมด 3 เล่ม

ประกอบไปด้วย เล่มที่1 เนื้อหาเกี่ยวกับพระชนมวารอันแสนสุข พระราชประวัติของรัชกาลที่9 ครั้งยังทรงพระเยาว์จากสมเด็จพระบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า เนื้อหาคู่บุญ คู่พระราชหฤทัย ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ รวมถึงการนำเสนอพระปรีชาสามารถด้านต่างๆของพระองค์ เล่มที่2 เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระปฐมบรมราชโองการ ช้างเผือกคู่พระบารมี

และเล่มที่3 โครงการพระราชดำริ วังสวนจิตรลดา พิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อไว้ในห้องสมุดของโรงเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ศึกษาหาความรู้และเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9”

นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้จัดโครงการ “รูปที่มีทุกบ้าน” เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 และส่งเสริมให้คนไทยเดินตามแนวทางคำสั่งสอนและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ ให้ประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้ผ่านภาพถ่ายในพระอิริยาบถต่างๆ ที่จัดมอบให้กับประชาชนคนไทยทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

“สำหรับ สนใจเป็นตัวแทนในการส่งมอบภาพในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือถิ่นทุรกันดาร ทางมูลนิธิบริการจัดส่งให้ฟรี สามารถติดต่อได้ที่ Facebook พิมพ์ “โครงการรูปที่มีทุกบ้าน by มูลนิธิศิริวัฒนา” ครับ” นายพรเทพ กล่าวเพิ่มเติม