Nutanix ชูประสิทธิภาพโซลูชั่นใหม่ ง่าย ปลอดภัยและไร้ข้อจำกัดมากกว่าคลาวด์

Nutanix เปิดตัวโซลูชั่น Enterprise Cloud Platform แบบให้บริการลักษณะเช่าใช้งานตามระยะเวลา พร้อมความสามารถในการใช้งานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์แบบ Rackmount ของ Hewlett Packard Enterprises® (HPE) ProLiant® และเซิร์ฟเวอร์แบบ blade ของ Cisco UCS® B-series จากเดิมที่เคยใช้ได้กับแพลตฟอร์ม Cisco UCS C-series เท่านั้น

ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากองค์กรต่างๆและผู้ให้บริการด้านไอที ในการใช้ซอฟต์แวร์ Enterprise Cloud Platform™ ของนูทานิคซ์ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับการขายของพาร์ทเนอร์ที่นำเสนอ และการติดตั้งระบบของนูทานิคซ์

เดลล์ เลอโนโว รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของ HPE ProLiant และ Cisco UCS ถูกใช้งานทั้งในดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรและบนคลาวด์ ดังนั้นการใช้งาน นูทานิคซ์ จึงมีทางเลือกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการซื้อทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์จากนูทานิคซ์แบบเบ็ดเสร็จ หรือตัวเลือกจากพันธมิตร OEM

หรือถูกติดตั้งในลักษณะ Software-only บนแพลตฟอร์ม x86 ซึ่งฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์มที่นูทานิคซ์รองรับมีสัดส่วนการจำหน่ายมากกว่า52% ของตลาดเซิร์ฟเวอร์รวมทั่วโลก โดยนับจากจำนวนหน่วยในการจัดส่งและผู้ที่ขายเซิร์ฟเวอร์ได้มากกว่า5 ล้านเครื่องในปี 2559

ผู้สร้างระบบเอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ต้องการความยืดหยุ่น และเลือกใช้แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ต่างๆ ตามที่ตนต้องการได้ ในขณะที่ยังคงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เสถียรและคล่องตัวไว้ด้วยลูกค้ามีทางเลือกได้ว่าจะใช้งานไลเซนส์ นูทานิคซ์ software-only บนเซิร์ฟเวอร์ของ HPE และCisco ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

ในขณะที่ยังคงสามารถย้ายจากการใช้งานแบบ software-only ไปยังแพลตฟอร์มอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ซึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ x86 อื่นๆ อีกที่คาดว่าจะได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปความยืดหยุ่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการถูกผูกขาดกับฮาร์ดแวร์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งและช่วยปกป้องการลงทุนกับไลเซนส์software-only ของนูทานิคซ์ให้กับลูกค้าในอนาคต

นอกจากจะเป็นทางเลือกให้กับฮาร์ดแวร์แล้ว ผู้สร้างระบบคลาวด์ก็ต้องการความสามารถในการผสมผสานโมเดลการซื้อแบบเท่าที่ใช้ (consumption models) สำหรับการสร้างและปรับขยายบนสภาพแวดล้อมคลาวด์ของตนเช่นกัน เพื่อการณ์นี้นูทานิคซ์จึงได้ประกาศโปรแกรมใหม่ภายใต้ชื่อ Nutanix Go

ซึ่งนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับองค์กรโดยการใช้งบประมาณในการดำเนินงานและสามารถปรับเพิ่มลดโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างยืดหยุ่นโปรแกรมนี้สร้างประสบการณ์ในการจัดซื้อแบบเดียวกับการลงทุนกับพับลิคคลาวด์ซึ่งช่วยให้ลูกค้าหลุดพ้นจากภาระผูกพันด้านงบประมาณระยะยาวได้

นูทานิคซ์ได้รับความไว้วางใจ และเป็นมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้าองค์กรมากกว่า 5,300 รายทั่วโลก และในก้าวต่อไปนูทานิคซ์ได้สร้างทางเลือกที่เหมาะสมทั้งกับฮาร์ดแวร์ที่จะเลือกใช้ และรูปแบบการลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการและการเติบโตของธุรกิจ

ทีมดาต้าเซ็นเตอร์สามารถระบุฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมและรูปแบบการจัดซื้อที่คุ้มค่าให้กับองค์กรและยังคงได้รับประสบการณ์ในการทำงานแบบเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไปตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานของตนซอฟต์แวร์ของนูทานิคซ์ที่พัฒนามานานถึง8 ปีสร้างอิสระในการทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ใดๆบนสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบเว็บ-สเกลที่ขับเคลื่อนด้วยAPI และรองรับเวอร์ชวลเวิร์กโหลดทั้งหมดรวมถึงเวอร์ชวลไลซ์คอนเทนเนอร์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป

ขณะที่ผู้สร้างระบบคลาวด์ขององค์กรและพาร์ทเนอร์ของนูทานิคซ์รวมถึงพันธมิตรผู้ติดตั้งระบบ (SI) ต้องการสิ่งที่จับต้องได้ที่สมบูรณ์แบบระหว่างระบบการทำงานและฮาร์ดแวร์ที่อยู่เบื้องหลังต้องสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบกับแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถของนูทานิคซ์ในการสนับสนุนการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรและแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วคือพันธมิตรของนูทานิคซ์สามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Metis ในการทดสอบการทำงาน และความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ของนูทานิคซ์

ความมีอิสระในการเลือกฮาร์ดแวร์ที่ถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานได้ตั้งแต่เริ่มติดตั้งครั้งแรกให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นฟีเจอร์ที่ทำงานด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ที่ติดตั้งใช้งานในซอฟต์แวร์สแต็คเลเยอร์ใดๆก็ตามรวมถึงนูทานิคซ์ซอฟต์แวร์, นูทานิคซ์ปริซึ่ม, ไฮเปอร์ไวเซอร์ซอฟต์แวร์, BIOS และแพลตฟอร์มเฟิร์มแวร์สามารถใช้งานได้โดยตรง

ด้วยการใช้การอัพเดทแบบone-click ของปริซึ่มทั้งยังสามารถติดตามตรวจสอบสภาพและสถานะของแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ได้อย่างอัตโนมัติด้วยปลั๊กอินซอฟต์แวร์ Nutanix Cluster Checks (NCC)และเมื่อมีการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์, software-only ของนูทานิคซ์สามารถโอนย้ายอย่างอิสระไปยังแพลตฟอร์มต่างๆที่มีคุณสมบัติเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดและเพื่อหลีกเลี่ยงฮาร์ดแวร์ล็อก-อินที่มีราคาแพงซึ่งอาจลดความคล่องตัวทางธุรกิจได้

ทีมสนับสนุนของนูทานิคซ์ทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับจะดูแลให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์, ส่งเสริมการสนับสนุนและสัญญาการดูแลรักษาที่ลูกค้ามีอยู่กับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่ตนเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

ทางเลือกในการใช้งานที่คุ้มค่ากับราคาของ Nutanix Go

ซีไอโอของทุกองค์กรในทุกๆอุตสาหกรรมต่างพยายามตัดสินใจลงทุนไอทีระยะยาวให้ถูกต้องเมื่อธุรกิจของตนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลการจัดซื้อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้วยงบประมาณด้านการลงทุนแบบที่เคยทำมา ก่อให้เกิดแนวทางที่ยืดหยุ่นกว่า

ซึ่งสามารถนำงบประมาณด้านการดำเนินการด้านไอทีมาใช้ได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Opex) ต่างกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capex) ตรงที่สามารถลดความเสี่ยงด้านการเงินโดยรวมและช่วยให้ซีไอโอและซีเอฟโอมีความคล่องตัวทางธุรกิจมากขึ้น

กลยุทธ์ด้านราคาของ นูทานิคซ์ โก ช่วยเพิ่มทางเลือกในการใช้งานที่คุ้มค่าให้กับลูกค้า ช่วยให้ผู้นำด้านไอทีสร้างเอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงาน มีข้อกำหนดที่มีความยืดหยุ่นสูงด้วยระยะเวลาใช้งานที่สั้นสุดเพียงหกเดือนนับเป็นครั้งแรกที่องค์กรต่างๆสามารถเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานของนูทานิคซ์

เมื่อพวกเขาจำเป็นต้องใช้สามารถปรับขยายดาต้าเซ็นเตอร์ของตนให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่พุ่งสูงขึ้นในขณะที่สามารถปรับลดขนาดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงได้การดำเนินแผนงานด้านไอทีต่างๆไม่จำเป็นต้องติดอยู่ในวงจรแบบเดิมที่ต้องปรับปรุงระบบไอทีทุกๆสามหรือห้าปีหรือย้ายไปยังพับลิคคลาวด์เพียงเพื่อให้ได้รับความยืดหยุ่นทางการเงินอีกต่อไป

ทั้งนี้นูทานิคซ์มีแผนจะวางจำหน่ายซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์คลาวด์แพลตฟอร์มบนเซิร์ฟเวอร์ HPE ProLiant ที่มีอยู่แล้วภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โมเดลพิเศษต่างๆและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับจะประกาศ ณ เวลาที่พร้อมวางจำหน่าย

ขณะที่ซอฟต์แวร์นูทานิคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์คลาวด์แพลตฟอร์มที่ใช้กับ Cisco UCS B-Series Blades มีเป็นตัวอย่างแล้วและจะวางจำหน่ายทั่วไปในไตรมาสนี้ โดยราคาการใช้งานนูทานิคซ์ซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการใช้งาน และราคาจะรวมถึงบริการ นูทานิคซ์ Global Support ด้วย

และสำหรับ นูทานิคซ์ โก มีวางจำหน่ายแล้วสำหรับอุปกรณ์ นูทานิคซ์ NX บางรุ่นให้กับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและจะวางจำหน่ายและให้บริการในประเทศอื่นตามมาภายหลัง