บางจาก ดึง เวิร์กเดย์ พัฒนาบุคลากรทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล

บางจาก ดึง เวิร์กเดย์ โซลูชั่นคลาวด์ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ เตรียมพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ มั่นใจระบบ Human Capital Management (HCM) ช่วยดูแลพนักงานเชิงลึกกว่า 1.3 หมื่นคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การตัดสินใจจับคู่คนได้ถูกกับงานอย่างอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

นายนพชัย นุตสติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่เราได้ลงทุนพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนหลายรูปแบบ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่อีกมากมาย ความท้าทายของเราคือการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร

ด้วยความผันผวนของราคาน้ำมันและการแข่งขันที่ดุเดือดในโลกธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น เราจึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราขับเคลื่อนประสิทธิภาพของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับการส่งเสริมการตลาดและกลยุทธ์ค้าปลีกที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

โดยธุรกิจหลักของบางจากครอบคลุมทั้งธุรกิจโรงการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจการตลาด ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจพลังงานธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลในทุกส่วนงานธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของบริการสำหรับผู้บริโภค และสร้างผลสัมฤทธิ์ตามแผนการเติบโตขององค์กร

วันนี้บางจากจึงเลือกใช้เทคโนโลยีของเวิร์กเดย์ ในการบริหารจัดการทุนมนุษย์เพื่อการดูแลพนักงานกว่า 13,000 คนของบริษัท ด้วยโซลูชั่น Human Capital Management หรือ HCM ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ของเวิร์กเดย์ ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นพบข้อมูลเชิงลึกด้านกำลังคน

เพื่อสร้างการตัดสินใจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และคัดสรรค์ผู้มีความรู้ความสามารถภายในองค์กร สู่การจับคู่คนและงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานสูงสุด

โดยเทคโนโลยีนี้จะถูกนำมาใช้ในการบริหารข้อมูลพนักงานของบางจาก ซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านวิชาชีพ ทักษะเชิงเทคนิค และการฝึกอบรม ตลอดจนข้อมูลสถิติด้านอื่น ๆ ของพนักงาน นอกจากนี้ พนักงานบางจากจะได้พัฒนาขีดความสามารถด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างเส้นทางสายอาชีพของตนเองได้

ด้านนายร็อบ เวลส์ ประธานบริษัทเวิร์กเดย์ ประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวเสริมว่า ธุรกิจจำนวนมากขึ้นในประเทศไทยกำลังนำบริการระบบคลาวด์มาใช้ในงานทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยในการบริหารจัดการนิเวศน์เชิงภูมิศาสตร์ที่หลากหลายและซับซ้อน ของกลุ่มลูกค้า พันธมิตร และพนักงาน

เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับบางจาก เพื่อสร้างแผนงานที่ชัดเจนในการยกระดับการเชื่อมโยงกับพนักงาน ไปพร้อมกับการช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับความยุ่งยากของการแปรรูปองค์กรระบบดิจิทัลได้

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา เวิร์กเดย์ได้เปิดสำนักงานแห่งใหม่ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตระดับสากล ในการสร้างฐานการดำเนินงานที่เข้มแข็งในเอเชีย และนำเสนอการบริหารจัดการทุนมนุษย์ การบริหารการเงิน และการวิเคราะห์ขีดความสามารถด้านทรัพยากรบุคคลสู่ตลาดแห่งใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บางจาก