ทีโอทีได้รับสิทธิ์ ถ่ายทอดสด Thailand Autocross 2018 ผ่านช่อง T-SPORT

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้บริการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงผ่านรถสื่อสารผ่านดาวเทียม ในย่านความถี่ C-band  ในงานการแข่งขันรถยนต์วิบาก Thailand Autocross 2018 สนามแข่งขัน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยถ่ายทอดสดผ่านช่อง T-SPORT