ทีโอที เตือนอย่าหลงเชื่อให้เลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลส่วนบุคคลกับใคร

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที แจ้งเตือนว่าขณะนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างศูนย์บริการ ทีโอที โดยโทรศัพท์หาผู้ใช้บริการแจ้งว่าค้างชำระค่าบริการและจะถูกตัดสัญญาณภายใน2 ชั่วโมง

หรืออ้างว่าสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตเกิดปัญหา โดยให้ผู้ใช้บริการกด1 แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน และให้ไปชำระค่าบริการไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสัญญาณ

บมจ. ทีโอที ขอยืนยันว่า บมจ.ทีโอที ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลแต่ประการใดๆ ผ่านทางโทรศัพท์ จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด

โดยกรณีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเกิดปัญหา ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเพียงหมายเลขบริการ โดยไม่ต้องแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน แต่อย่างใด ได้ที่ TOT Contact Centerโทร. 1100 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือที่ Facebook Fan page “@TOTPublic” หรือ http://www.tot.co.th หรือ e-mail : [email protected] หรือ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที