ไทยคม 6 พร้อมขยายบริการบรอดคาสต์ในแอฟริกา

ไทยคม​จับมือมีเดียวิชัน ขยายแพลตฟอร์มการออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในทวีปแอฟริกา โดยใช้สัญญาณดาวเทียมไทยคม 6 ในการให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรแก่อุตสาหกรรมการออกอากาศและสื่อ
สำหรับผู้ให้บริการรายการในยุโรปและนานาชาติ รวมไปถึงยังจะสามารถขยายเครือข่ายการออกอากาศไปยังกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา
มีเดียวิชั่นเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาคอนเทนต์รายการในทวีปยุโรป ซึ่งความร่วมมือกับไทยคมในครั้งนี้จะเป็นแพลตฟอร์มการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ  Multi-Channel Per Carrier (MCPC) เป็นโซลูชันการเผยแพร่คอนเทนต์ที่ทรงประสิทธิภาพ
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการช่องรายการในทวีปยุโรป สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของไทยคมได้อย่างง่ายดาย โดยใช้การส่งสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 6 ซึ่งโคจรอยู่ที่ตำแหน่ง 78.5 ตะวันออก
นอกจากนี้ผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ทั้งจากยุโรปและนานาชาติ ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงโซลูชันการให้บริการด้านคอนเทนต์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ IPTV เป็นต้น จากมีเดียวิชั่นอีกด้วย
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า บมจ.ไทยคม กล่าวว่า การจับมือกับมีเดียวิชั่นจะเป็นความร่วมมือเพื่อนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมการออกอากาศด้านบรอดคาสต์รูปแบบใหม่
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์สามารถขยายเครือข่ายการถ่ายทอดคอนเทนต์ของตน ไปยังกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไทยคมได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ MCPC ดังกล่าว ในทวีปแอฟริกาไปตั้งแต่ปี 2559
ทำให้ปัจจุบันไทยคมมีความสามารถในการให้บริการกับผู้ประกอบการช่องรายการต่างๆ ทั้งผู้ให้บริการช่องรายการจากทวีปยุโรปและจากนานาชาติ ในการส่งคอนเทนต์ของตนให้เข้าถึงตลาดในทวีปแอฟริกาและกลุ่มผู้รับชมรายการโทรทัศน์ตามครัวเรือนได้ทันที
แพลตฟอร์มการออกอากาศแบบ MCPC ในทวีปแอฟริกาของไทยคมนั้น ถ่ายทอดสัญญาณบนเครือข่ายของดาวเทียมไทยคม 6 จึงถือเป็นรูปแบบของการออกอากาศรายการโทรทัศน์ ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแอฟริกา
ด้านนายเพทริท พัทธิจารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีเดียวิชั่น กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับไทยคมจะทำให้บริษัทผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์จากยุโรป
สามารถออกอากาศคอนเทนต์รายการด้วยโซลูชันแบบครบวงจรผ่านดาวเทียมไทยคม 6 ได้อย่างสะดวก โดยการถ่ายทอดสัญญาณโดยใช้แพลตฟอร์มการออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ MCPC ผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม 6 ในครั้งนี้
จะช่วยให้ผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์จากยุโรปที่มุ่งจะเข้าทำการตลาดในทวีปแอฟริกา สามารถยกระดับการพัฒนาการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการออกอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่ในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาได้มากยิ่งขึ้น
เทเลปาซิโอ คือบริษัทร่วมทุนระหว่าง ลีโอนาโดและทาเลส และจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจากสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินในเมืองฟูซิโน่ ประเทศอิตาลี
ซึ่งผู้ให้บริการช่องรายการโทรทัศน์จะสามารถถ่ายทอดสัญญาณได้ทั้งในรูปแบบความคมชัดมาตรฐาน (SD) และในรูปแบบความคมชัดสูง (HD)
ดังนั้น ลักษณะของการถ่ายทอดคอนเทนต์จะเป็นการส่งจากทวีปยุโรปไปยังทวีปแอฟริกา ผ่านสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินของเทเลปาซิโอ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฟูซิโน่ โดยใช้สัญญาณดาวเทียมไทยคม 6