WIT​ เลือกดาวเทียมไทยคมให้บริการบรอดแบนด์ในฟิลิปปินส์

ไทยคมเริ่มหายใจคล่องหลัง วี อาร์ ไอที ฟิลิปปินส์ (ดับเบิลยูไอที) WIT​ตกลงเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ของไอพีสตาร์ ทั้งในรูปแบบของ Spot beam และ Broadcast beam
โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งหมดที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณบรอดแบนด์ สำหรับโครงการของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศฟิลิปปินส์
การลงนามในสัญญาครั้งนี้นอกจากจะทำให้ไทยคมเริ่มหายใจได้โล่งขึ้นสำหรับรายได้จากดาวเทียมแล้ว ยังจะสามารถต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มจากบริการดิจิทัลที่กำลังมีแผนให้บริการได้ในอนาคตอันใกล้
ซึ่งดับเบิลยูไอทีเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ 3 ของฟิลิปปินส์ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ศักยภาพสูงในโครงการต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ รองรับความต้องการของตลาดในฟิลิปปินส์
รวมถึงผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และผู้ประกอบการทางทะเล
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ถือเป็นตลาดที่สมบูรณ์แบบ และมีความเหมาะสมอยางสูงสุดในการใช้บริการสัญญาณดาวเทียม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการกระจายตัว
ทั้งในด้านของประชากร และลักษณะของพื้นที่ที่เป็นเกาะอยู่จำนวนมาก ทำให้ดาวเทียมกลายเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งการใช้สัญญาณทั้งในรูปแบบ Spot beam และ Broadcast beam ในครั้งนี้ จะถือเป็นการสนับสนุนฟิลิปปินส์ ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งดิจิทัล
“ด้วยความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงของไอพีสตาร์ จะช่วยเชื่อมต่อการสื่อสารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่การสื่อสารยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวฟิลิปปินส์นับล้านคนและช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ยังทำให้เห็นว่าความต้องการใช้งานดาวเทียมแบบบรอดแบรนด์ยังมีอยู่สูง และไทยคมยังสามารถใช้โอกาสนี้ในการแสวงหารายได้เพิ่มเติมจากดาวเทียมที่มีอยู่ได้”
โจเซฟ มัดดาทู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดับเบิลยูไอที กล่าวว่า ดับเบิลยูไอทีและไทยคมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันมากว่า 10 ปีแล้ว ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้เราสามารถให้บริการภายในประเทศด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
และเรายังสามารถขยายการให้บริการเพื่อรองรับการดำเนินโครงการบรอดแบนด์ต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วย ตอบสนองความต้องการใช้งานด้านการสื่อสารและการเชื่อมต่อข้อมูลในฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก
นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ยังส่งเสริมให้เราสามารถเข้าสนับสนุนโครงการบรอดแบนด์ของรัฐบาล เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกล
และยังช่วยสนับสนุนการให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในการขยายขอบเขตการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการรับส่งข้อมูลในโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย
ด้านนายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า บมจ. ไทยคม กล่าวว่า ด้วยบริการนี้ไทยคมจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารของบุคคล หน่วยงานภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
ด้วยบริการบรอดแบนด์ที่มีราคาเหมาะสมและเชื่อถือได้ โดยดับเบิลยูไอทีนับเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีของไทยคมมายาวนาน ซึ่งการบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ถือเป็นการเน้นย้ำในมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน
และไทยคมมีความเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นขั้นต่อไปในอนาคต
ซึ่งด้วยศักยภาพในการให้บริการของ ดับเบิลยูไอที ทำให้ประเทศฟิลิปปินส์ มีความสามารถในการเชื่อมต่อการสื่อสารด้วยความเร็วสูงถึง 1.5 Gbps ทั่วทั้งประเทศแล้วในขณะนี้