ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2561 รายได้โต 2.8%

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2561 มีรายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 1/2561 รวมทั้งสิ้น 1,504 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.8%

เมื่อเทียบกับ 1,463 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 4/2560 (QoQ) จากรายได้การให้บริการดาวเทียมที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้งานของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นลูกค้าที่ให้บริการด้านโทรทัศน์และบริการด้านอินเทอร์เน็ต

บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 1/2561 ทั้งสิ้น 3,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.2% จาก 2,156 ล้านบาทในไตรมาส 1/2560 (YoY) ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้รายได้การขายหุ้นซีแอสแอลให้แก่บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับเบิ้ลยูเอ็น) เสร็จสมบูรณ์ไปเมื่อเดือน มกราคม 2561

ดังนั้น จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 1,864 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 620.4% จากจำนวน 259 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560 (YoY)

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่นับรวม fixed line) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.56 ล้านราย

Advertisements

และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นประมาณ 58% ของตลาดรวม เพิ่มขึ้นจาก 55% ณ สิ้นไตรมาส 1/2560 โดยรายได้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะรายได้จากอินเทอร์เน็ตซิม

สำหรับทิศทางธุรกิจของไทยคม บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์เพื่อรองรับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการดำเนินธุรกิจให้เปิดกว้างและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นใน 3 ทิศทางหลัก คือ การสานต่อธุรกิจดาวเทียม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของไทยคม, การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม และการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัล

ซึ่งในไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถบรรลุข้อตกลงการให้บริการจากลูกค้ารายใหญ่ในประเทศเมียนมา เพื่อให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก และลูกค้าในประเทศฟิลิปปินส์ ที่จะให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต