ทีเซล เปิดเวทีหา Start Up ดวงใหม่ป้อนอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

TCELS เปิดเวทีค้นหา Start Up หน้าใหม่ป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 ล้านบาท และเข้าอบรม-รับคำปรึกษาจากนักปั้น Start Up ระดับโลก

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล กล่าวว่า ทีเซล เตรียมเปิดเวทีให้กับ Start Up ดาวรุ่งป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และสุขภาพ โดยสามารถส่งธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ (การแพทย์และสุขภาพ) ทั้งในรูปแบบบริษัทหรือบุคคล

ซึ่งการค้นหา Start Up ในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและบุคคลที่มีแนวคิด แผนการพัฒนาและผลงานได้นำมาต่อยอด ขยายผลสู่ภาคธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะยกระดับศักยภาพฝีมือคนไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกในอนาคต

“ทีเซล มีบทบาทในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจ Startup ด้านชีววิทยาศาสตร์  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ผลักดันและส่งเสริมศักยภาพ Start Up ไทยสู่เวทีโลก โดยมีความเชื่อมั่นว่าคนไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาผลงานที่ใช้งานได้จริงได้ในอนาคต พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 ล้านบาทและเข้าอบรม-รับคำปรึกษาจากนักปั้น Start Up ระดับโลก”

ทั้งนี้ทีมผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดสากล ซึ่งหัวข้อการอบรมที่สำคัญที่ทีเซลได้จัดเตรียม อาทิ เทคนิคการ Pitching ในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อขยายตลาด การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการอีกครั้งในรอบตัดสินเพื่อรับรางวัล สำหรับผู้ที่ได้การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครั้งนี้ยังได้รับสิทธิ์เข้าอบรมและรับคำปรึกษาจากนักปั้น Start Up ระดับโลกที่เป็นพันธมิตรกับทางทีเซลอีกด้วย

ดร.นเรศ กล่าวว่า สำหรับการประกวดแผนธุรกิจฯ ทีเซล จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2561 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยมีเงื่อนไขผู้สมัครจะต้องเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่เกิน 3 ปี (จดทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559) หรือทีม Startup ที่ยังไม่จัดตั้งบริษัท แต่สามารถส่งรายละเอียดแผนธุรกิจเข้าประกวดได้

โดยต้องมีสินค้า หรือบริการที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ (การแพทย์และสุขภาพ) มาประยุกต์ใช้ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโต และเมื่อประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 20 ทีมในเดือนมิถุนายน 2561 ทาง www.tcels.or.th และ E-mail