สวทช. เปิดรับ ‘โครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์/ไอที/ดิจิทัล SUCCESS 2018’

สวทช. เปิดโอกาสให้คุณได้มาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการชั้นนำของเมืองไทย มาแบ่งกันรวย ช่วยกันโต!! เปิดตัวโครงการ ‘SUCCESS 2018’ พร้อมเปิดรับสมัครแล้ว วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทั้งนี้โครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์/ไอที/ดิจิตัล (SUCCESS 2018) เป็นโครงการสำหรับผู้บริหารกิจการ ผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์และไอที ทุกประเภท ทั้ง ERP, Mobile, Enterprise, Digital content, IT Consultant, IT Services, E-learning, Game, Web ฯลฯ ที่ต้องการเตรียมตัวสร้างรากฐานให้องค์กรธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

และต้องการพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จและเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้ว ภายใต้แนวคิดหลัก คือ แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน แบ่งกันรวยช่วยกันโต และพร้อมกับการรับโอกาสดีๆ ในชีวิต

ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. โทร 0 2583 9992 ต่อ 1516 อีเมล [email protected] ลิงค์สำหรับลงทะเบียน https://goo.gl/sziYTD