SENA ประชุม​ใหญ่​ 61​ อนุมัติปันผลครึ่งปีหลัง​ 0.19001 บาท/หุ้น

SENA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561​อนุมัติปันผลครึ่งปีหลัง​ ในอัตราหุ้นละ 0.19001 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการ, นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์(ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.19001 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05455 บาทเมื่อเดือนกันยายนปี 2560 ณ.โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ