ผลสำรวจชี้ นักดูดกว่า 90% อยากเลิกสูบบุหรี่ แต่ขอตัวช่วยให้ง่ายขึ้น

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 เว็บแฟนเพจ Facebook Thai Smokers Group ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป

ได้ทำผลสำรวจความคิดเห็นในเพจต่อเรื่องการสูบ’บุหรี่’ โดยมีผู้เข้าร่วมตอบคำถามกว่า 2,000คน ผลสำรวจระบุว่า กว่า 90% ของผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยต้องการที่จะเลิกบุหรี่ แต่ขอให้มีตัวช่วยหรือทางเลือกที่จะช่วยให้การเลิกบุหรี่ทำได้ง่ายขึ้น

โดยผลสำรวจจากกลุ่มผู้สูบหรี่ 97% เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ดีและน่าสนใจในการที่จะช่วยทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น

จากการสำรวจข้อมูลปี 2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่สำรวจเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยพบว่าในประเทศไทยยังมีผู้สูบบุหรี่มากกว่า 10.7 ล้านคน หรือราว 19.1 % ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยผลสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยในอีก 7 ปีข้างหน้า หรือปี 2568 ยังคงไม่ลดลงมากนัก โดยคิดเป็น 20% ของจำนวนประชากรหรือประมาณ 14 ล้านคน และผู้ชายยังสูบหนักถึง 40% ในช่วงอายุ 40-54 ปี

ทั้งนี้ ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีแคมเปญรณรงค์จากภาครัฐอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่จำนวนคนสูบบุหรี่ของไทยยังไม่ลดลงมากนัก โดยเฉลี่ยปีละเพียง 1% ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง

ดังนั้น ภาครัฐควรหันมาเน้นแคมเปญเรื่องการนำเสนอทางเลือกในการเลิกสูบุหรี่ให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยเอง ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามนำเข้า และห้ามซื้อขายในประเทศไทย

องค์การอนามัยโลกระบุว่า อัตราของผู้สูบบุหรี่ในไทยในปี 2568 ควรจะลดลงอย่างน้อย 30% หากภาครัฐมีนโยบายที่เอื้อหรือสนับสนุนทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกได้ง่ายขึ้น

ที่มา: http://www.facebook.com/ThaiSmokers