มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้นักศึกษาตลอดจนบุคลากรและศิษย์เก่า ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลที่ทันสมัย

โดยมี นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและบรรยายความรู้เรื่องทิศทางเทคโนโลยียุคใหม่

นอกจากนี้ นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น ได้บรรยายความรู้เรื่อง “The Next Digital Platform” พร้อมนำคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242