ธ.ก.ส.จับมือไปรษณีย์ไทย เพิ่มช่องทางจำหน่ายลดค่าส่งลง 60%

ธ.ก.ส.จับมือ ไปรษณีย์ไทย เปิดการจำหน่ายข้าวสาร RICE BUDDY ผ่านบริการอร่อยทั่วไทย หวังส่งข้าวสารจากมือชาวนาตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ด้วยอัตราค่าบริการขนส่งพิเศษลดลงกว่าเดิม 60% พร้อมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้ ในเบื้องต้นจะเป็นการเปิดการจำหน่ายข้าวสาร RICE BUDDY ผ่านบริการอร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์ เพื่อส่งต่อข้าวสารจากมือชาวนาส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ด้วยอัตราค่าบริการขนส่งพิเศษลดลงกว่า 60% นอกจากนี้ยังเตรียมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ให้สามารถกระจายไปสู่ทั่วประเทศด้วยอีคอมเมิร์ซ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้ขายสินค้าในราคาที่ยุติธรรม สร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และลูกค้า SMAEs ซึ่งเป็นหัวขบวนในการพัฒนาคุณภาพการผลิตรวบรวม จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกร นำมาบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าก่อนนำส่งจำหน่ายสู่ผู้บริโภค

รวมไปถึงจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร ในการผลิตสินค้าเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูปให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ

โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะทำควบคู่กับจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้และร่วมสนับสนุนสินค้า ที่มาจากเกษตรกรโดยตรง และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะทำหน้าที่ประสานกับบริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO)

ซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกร และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการบริหารจัดการระบบคลังสินค้า และแคตตาล็อกออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

ด้าน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย พร้อมร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการสนับสนุนเกษตรกรไทยอย่างครบวงจร

ซึ่งการลงนาม MOU ครั้งนี้ ครอบคลุมถึงความร่วมมือใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูปจากการเกษตร และสถาบันเกษตรกร การเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรผ่าน www.thailandpostmart.com

การจัดส่งสินค้าการเกษตรให้แก่ ธ.ก.ส.ในราคาพิเศษ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตของตนได้มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดส่งไปยังผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ

“ในเบื้องต้นของโครงการนี้ไปรษณีย์ไทยจะลดค่าส่งข้าวสาร RICE BUDDY ลงจากเดิม 60% หรือเหลือประมาณ 8 บาทต่อ 1 กิโลกรัม ในส่วนสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ นั้นต้องคุยในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ให้สินค้าของเกษตรที่มีคุณภาพในการดูแลของธ.ก.ส.ได้ขึ้นสู่ช่องทางขายผ่านอีคอมเมิร์ซ และกระจายไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ”

“โดยที่ผ่านมาไปรษณีย์ไทยได้ทำการติดตั้งจุด POS ของไปรณีย์ไทยไปแล้วประมาณ 200 จุดทั่วประเทศ และเตรียมที่จะเปิดตัว Postmart.com ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าจากเกษตรกรได้โดยตรงแล้ว ตัวเกษตรกรเองยังสามารถสั่งของจากโมเดิร์นเทรดได้จากช่องทางนี้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้อให้เสียเวลาและค่าเดินทางอีกด้วย”