แอสเซนด์ ตั้ง 2 กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมบริหาร หวังเป็นผู้นำในกลุ่มฟินเทค

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ประกาศแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารร่วมเพื่อผนึกกำลังผลักดันความเป็นผู้นำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอุตสาหกรรมฟินเทค

นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด ดูแลภาพรวมธุรกิจ กลยุทธ์ขององค์กร และการพาณิชย์

นางสาวมนสินี นาคปนันท์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด ดูแลภาพรวมด้านปฏิบัติการ รวมถึงด้านกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ และนโยบายบริษัทภาพรวม

โดยผู้บริหารทั้งสองคนจะร่วมทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจของแอสเซนด์ มันนี่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และเมียนมาร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป