AIS ตั้ง ‘ยงสิทธิ์’ ขึ้นหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ประกาศแต่งตั้ง นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร (Chief Enterprise Business Officer: CEBO) รับผิดชอบการบริหารงานกลุ่มลูกค้าองค์กรให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ

ทั้งในด้านการตลาด การขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน รวมถึงการให้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ AIS ให้มีความแข็งแกร่ง

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2561

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท MBA ด้านการตลาด จาก California State University สหรัฐอเมริกา

โดยที่ผ่านมานายยงสิทธิ์มีประสบการณ์การบริหารงานระดับสูงอย่างหลากหลาย อาทิ การเป็นผู้บุกเบิกร่วมสร้างความสำเร็จของบริษัทและอุตสาหกรรมดาวเทียมของประเทศกว่า 20 ปี

ในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ Intouch ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2554 (ตำแหน่งสุดท้ายรองกรรมการผู้อำนวยการ (ด้านการตลาดและการขาย) เป็นผู้ผลักดันกลยุทธ์ด้านการขาย การตลาด การพัฒนาธุรกิจและสินค้า ให้กับไทยคมฯ ในกิจการที่แข่งขันสูงทั้งในประเทศและระดับสากล

นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระหว่างปี 2555 – 2557 รัฐวิสาหกิจใหญ่ภายใต้กระทรวงคมนาคม เป็นผู้บริหารขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการออกแบบ ก่อสร้าง และบริการเดินรถ ตามแผนแม่บทการก่อสร้างรถไฟฟ้า MRT 7 เส้นทาง

ระยะทางร่วม 200 กิโลเมตร วงเงินหลายแสนล้านบาท จนเป็นโครงการสายสีน้ำเงิน สีม่วง สีเขียว สีส้ม สีชมพู สีเหลือง ฯลฯในทุกวันนี้ และยังเป็นที่ปรึกษาและร่วมงานในบริษัทและโครงการใหญ่อื่นในช่วงที่ผ่านมา

ก่อนจะเข้ามาร่วมงานกับ AIS ในปัจจุบัน ซึ่งประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและความสำเร็จของนายยงสิทธิ์ จะเป็นประโยชน์ช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ AIS

โดยเฉพาะด้านการบริหารลูกค้าองค์กร ซึ่งเป็นทิศทางการเติบโตที่สำคัญของ AIS ให้มีความแข็งแกร่ง และบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นต่อไป