เอบีมคอนซัลติ้ง ตั้งเป้า 3 ปีขึ้นผู้นำธุรกิจที่ปรึกษา รับยุคประเทศไทย 4.0

เอบีมคอนซัลติ้ง พกความมั่นใจมาเต็มร้อย แผนธุรกิจเตรียมลุยทำตลาดไทยเต็มรูปแบบ ตั้งเป้า 3 ปีเขี่ยคู่แข่งตกบัลลังค์พร้อมขึ้นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษา มั่นใจยุคไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโต

เพราะภาคเอกชนในทุกอุตสาหกรรมจะให้ความสำคัญเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล และที่ปรึกษาธุรกิจจะช่วยให้องค์กรพลิกโฉมธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้เร็วและมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าปีนี้รายได้จะเติบโตจาก 600 ล้านบาทเป็น 700 ล้านบาทในปีนี้

นายอิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวทำให้มีคู่แข่งทางธุรกิจมาจากทุกทิศทาง รวมไปถึงความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ต่างมีความต้องการที่เปลี่ยนไป

มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ ส่งผลให้วงจรธุรกิจหรือวงจรผลิตภัณฑ์มีอายุที่สั้นลงมาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหนุนให้แต่ทุกภาคธุรกิจตื่นตัวและกำลังเรียนรู้ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล

“ตลาดไทยมีศักยภาพสำหรับธุรกิจ ประกอบกับมีปัจจัยหนุนจากรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเดินไทยแลนด์ 4.0 ทำให้เอบีมมั่นใจว่าจะสามารถเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจที่ต้องการปรับตัวไปสู่ดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ ทำการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ให้เข้ากับการแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยตั้งเป้ามีรายได้ในปีนี้ 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 600 ล้านบาท และในอีก 3 ปีข้างหน้าได้ตั้งเป้าหมายขึ้นเป็นเบอร์ 1 บริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย”

การตั้งเป้าหมายดังกล่าวนอกจากจะมีความพร้อมทางด้านแผนธุรกิจอย่างเต็มที่แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายพื้นที่สำนักงานอีกเท่าตัว พร้อมจะคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นจาก 200 คนเป็น 400 คน

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ในธุรกิจไฟแนนซ์, ลิสซิ่ง, ยานยนต์, และธุรกิจอาหาร เน้นกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นที่มีสาขาในเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทขนาดใหญ่ของไทยและบริษัทข้ามชาติ

นายอิชิโร กล่าวว่า ตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ช่วยทำให้ธุรกิจจำนวนมากได้เปลี่ยนกลยุทธ์จากที่มุ่งเน้นกำไรจากสินค้าและบริการ ไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มและใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานหลักด้วย

เช่น บริษัท จีอี และ โคมัตสึ ได้เปลี่ยนผ่านธุรกิจจากการขายสินค้าและบริการมาเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มในปัจจุบัน เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่เริ่มมีความตื่นตัวขับเคลื่อนธุรกิจและอง์กรเข้าสู่ดิจิทัล 4.0

โดยขณะนี้ภาคเอกชนให้ทุกอุตสาหกรรมให้ความสำคัญและวางเป้าหมายปรับเปลี่ยนองค์กร รวมไปถึงภาครัฐเองก็มีเป้าหมายเดินหน้าประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล

ปัจจุบันมีบริการหลัก ๆ ประกอบด้วย 1.ด้านกลยุทธ์และการดำเนินงาน (Strategy & Operations) – บริการที่ปรึกษาในการพัฒนากลยุทธ์ การบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ การปรับปรุงระบบการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริหารความเสี่ยง

2. ที่ปรึกษาผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO Advisory) – บริการที่ปรึกษาวางแผนกลยุทธ์ด้านไอที การบริหารโครงการสำหรับเชื่อมต่อระบบ Non-SAP การใช้ไอที (IT) ในกระบวนการทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการสร้างสรรค์และดำเนินกลยุทธ์ในการใช้บริการไอที (IT) จากหน่วยงานภายนอก

3.โซลูชันองค์กรแบบบูรณาการ (Integrated Enterprise Solution) – บริการที่ปรึกษาการติดตั้งโซลูชั่นล่าสุด SAP S/4HANA การอัพเกรดระบบ SAP การเพิ่มฟังก์ชันของระบบ SAP เดิม และการวางระบบ SAP มาตราฐานสากล

และ 4.การบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่นองค์กรภายนอก (Application Maintenance Outsourcing)– จัดหาผู้ให้บริการด้านการบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่น และขบวนการทางธุรกิจ การติดตั้งระบบการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ และการวางระบบคลาวด์

ทั้งนี้บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น