UPS ทำรายได้ไตรมาส 1 ปี 60 โต 6.2% โชว์กำไรต่อหุ้น 1.32 ดอลล่าร์

UPS ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2560 ด้วยรายได้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในทั้งสามกลุ่มธุรกิจ มีอัตรากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรทที่เพิ่มขึ้น 22% ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของการขนส่งระหว่างประเทศ และผลประกอบการที่ดีเยี่ยมของการขนส่งภายในสหรัฐฯ รวมทั้งผลประโยชน์ด้านภาษีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีสำหรับผลตอบแทนหุ้นใหม่ (ASU 2016-9)

UPS

เดวิด แอ็บนีย์ ประธานและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ยูพีเอส กล่าวว่า “เรามีรายได้ที่แข็งแกร่งในไตรมาสนี้จากการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมของทุกกลุ่มธุรกิจ เรากำลังเร่งการลงทุนเพื่อสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ระดับโลกที่ชาญฉลาดและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ลูกค้ายูพีเอสได้รับประโยชน์จากศักยภาพและตัวเลือกของบริการที่มากขึ้น ระยะเวลาการขนส่งที่เร็วขึ้น พร้อมกับโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ”

ผลการดำเนินงานของยูพีเอสในภาพรวม ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
 • รายได้รวมเติบโต 6.2% และรายได้ตามค่าเงินสกุลกลางเพิ่มขึ้น 7.5%
 • รายได้เติบโตขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจและในทุกประเภทผลิตภัณฑ์หลัก เนื่องจากความต้องการของตลาดมีความสมดุลในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักทั้งหมดของบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าน้ำมันรวมเพิ่มขึ้น 187 ล้านดอลล่าร์ สูงขึ้น 43% จากไตรมาส 1 ปี 2559 รายได้จากค่าธรรมเนียมน้ำมันสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่าย แต่การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมน้ำมันในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะส่งผลให้ส่วนต่างนี้ลดลงในอนาคต
 • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการขยายเครือข่ายในไตรมาสนี้มีจำนวน 938 ล้านดอลล่าร์ ชี้ให้เห็นถึงรายได้ที่ระดับการประมาณการทั้งปี
 • ยูพีเอสจ่ายเงินปันผลจำนวน 774 ล้านดอลล่าร์ เพิ่มขึ้น 6.4% ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการมอบอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทซื้อหุ้นคืน 4.2 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 450 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรเงินทุนของบริษัท
การขนส่งภายในประเทศสหรัฐอเมริกา

ธุรกิจภายในประเทศสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากความต้องการที่แข็งแกร่งในการส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซและมีรายได้เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาส 1 ปี 2559 ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากบริการที่ง่าย สะดวกสบาย และโซลูชั่นการส่งสินค้าที่น่าเชื่อถือจากยูพีเอส

UPS

ผลการดำเนินงานของธุรกิจการขนส่งภายในสหรัฐฯ ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
 • รายได้เพิ่มขึ้น 451 ล้านดอลล่าร์จากไตรมาส 1 ปี 2559 เนื่องจากการส่งสินค้าในกลุ่มลูกค้าบีทูซีเพิ่มขึ้น
 • รายได้ต่อชิ้นพัสดุเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ด้วยอัตรารวม 2.4% เนื่องจากบริษัทได้ประโยชน์จากวิธีการกำหนดราคาแบบบวกกำไรที่นำมาใช้ก่อนหน้านี้
 • การขนส่งทางอากาศแบบถึงที่หมายวันทำการถัดไปเพิ่ม 3.9% และการขนส่งทางอากาศแบบไม่เร่งด่วนเติบโต 4.1% เนื่องจากผู้บริโภคเลือกใช้โซลูชั่นที่รวดเร็วและสะดวกสบายของยูพีเอสอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทกำลังก่อสร้างฐานปฏิบัติงานหลัก 17 โครงการ พื้นที่กว่า 5 ล้านตารางฟุต เพื่อขยายศักยภาพและประสิทธิภาพในการรองรับการเติบโตของลูกค้าบีทูบีและบีทูซีอย่างต่อเนื่อง
 • ผลิตภัณฑ์และบริการของยูพีเอสขยายตัวจากแนวคิดริเริ่มในการรับและส่งพัสดุภาคพื้นดินในวันเสาร์ในพื้นที่เมืองหลัก 15 แห่งในไตรมาสนี้ ซึ่งต่อไปจะขยายบริการให้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,700 เมืองให้ทันช่วงเทศกาลวันหยุดในปี 2560
 • ต้นทุนการดำเนินงานในการก่อสร้างฐานปฏิบัติงานและบริการส่งพัสดุภัณฑ์ในวันเสาร์ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานรวมเพิ่ม 35 ล้านดอลล่าร์ในไตรมาสนี้
 • ผลกระทบจากค่าธรรมเนียมน้ำมันลดลง สภาพอากาศแปรปรวน และเหตุเพลิงไหม้ในฐานปฏิบัติการแห่งหนึ่งคิดรวมเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวประมาณ 50 ล้านดอลล่าร์ ในไตรมาสนี้
การขนส่งระหว่างประเทศ

แอ็บนีย์เสริมว่า “ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศของยูพีเอสยังมีพื้นฐานการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมและเติบโตจากไตรมาสก่อน ๆ อย่างต่อเนื่อง”
ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศมีการเติบโตในระดับสูงที่สุดจากความต้องการในการส่งสินค้าข้ามประเทศที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของการส่งออกเป็นไปอย่างแข็งแกร่งในทุกภูมิภาคที่ยูพีเอสดำเนินธุรกิจ เนื่องจากลูกค้ามีทางเลือกจากผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลายและความเป็นผู้นำทางด้านการดำเนินพิธีการศุลกากรของยูพีเอส

UPS

ผลการดำเนินงานของธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
 • อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 17.3% แม้ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • อัตราแลกเปลี่ยนส่งผลให้เกิดความสูญเสีย 119 ล้านดอลล่าร์ในไตรมาสนี้ โดยคาดว่าจะมีผลกระทบทั้งปีกว่า 400 ล้านดอลล่าร์
 • รายได้ตามรายงานเพิ่มขึ้น 4.9% จากไตรมาส 1 ปี 2559 และเมื่อคำนวณตามค่าเงินสกุลกลางจะเพิ่มขึ้น 11%
 • ลูกค้าเลือกใช้ยูพีเอสมากขึ้นเนื่องจากเครือข่ายและระยะเวลาการขนส่งที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้การขนส่งเติบโตอย่างแข็งแกร่งระดับสองหลักที่ 14% ในภาคส่งออก และโต 11% ในภาคการขนส่งภายในประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐฯ
UPS ซัพพลายเชนและเฟรท

แอ็บนีย์กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งกับการเติบโตและอัตรากำไรที่ดีขึ้นในธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรทในไตรมาสนี้ ทีมงานของเรากำลังดำเนินแนวทางสร้างการเติบโต ลดต้นทุน และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดแต่ละแห่งในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งแนวทางเหล่านี้มีความคืบหน้าอย่างดีเยี่ยม”

UPS

 • รายได้เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาส 1 ปี 2559 เนื่องจากแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่ให้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและสภาวะตลาดที่ดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ
 • น้ำหนักการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจฟอร์เวิร์ดดิ้งและยูพีเอสเฟรทส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น
 • ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ การค้าปลีก และอากาศยาน ส่งผลให้มีการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
 • Coyote Logistics เดินหน้ากลยุทธ์เร่งสร้างการเติบโตและขยายส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่องในไตรมาสนี้
 • กลุ่มธุรกิจทั้งหมดต่างส่งผลให้เกิดผลกำไรจากการดำเนินงานรวมโต 22% ขณะเดียวกันแนวทางการปรับปรุงผลกำไรก็ส่งผลให้เห็นชัดเจนขึ้น

ยูพีเอสแจ้งประมาณการผลการดำเนินงานแบบปรับลด เนื่องจากไม่สามารถจะประเมินการปรับปรุงบัญชีโดยหักเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาดที่จะนำไปรวมในผลการดำเนินงานตามหลักการบัญชีทั่วไป ซึ่งอาจเป็นจำนวนเงินที่สูงพอสมควร

ริชาร์ด เปเรทซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ยูพีเอส กล่าวว่า “ผลประกอบการในไตรมาสแรกแสดงให้เห็นถึงผลดีของแผนการปรับปรุงการดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจของเรา ด้วยกระแสการเติบโตในปัจจุบัน ผนวกกับแนวทางการลงทุนอย่างรวดเร็ว เราจึงมั่นใจที่จะยืนยันประมาณการผลการดำเนินงานสำหรับทั้งปีตามเดิม”

ยูพีเอสยืนยันประมาณการกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี 2560 ทั้งปีเท่าเดิม คือระหว่าง 5.80 ดอลล่าร์ ถึง 6.10 ดอลล่าร์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลล่าร์ หรือ 0.30 ดอลล่าร์ต่อหุ้นก่อนหักภาษีและปรับตามค่าสกุลเงิน