ก.ดิจิทัล ปล่อยแถว “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” นำร่อง 12 จังหวัด

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” นำร่อง 12 จังหวัด เปลี่ยนผ่านประเทศสู่ “สังคมดิจิทัล”

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดตัวคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 (Digital Transformation 2017) ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยจัดในรูปแบบขบวนคาราวานเดินทางไปในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไปยัง 12 จังหวัดเป้าหมาย

ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ลพบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา บุรีรัมย์ มหาสารคาม อุบลราชธานี พิษณุโลก ลำปาง และเชียงราย เดินทางไปในแต่ละจังหวัดมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ทั้งยังเป็นจุดที่ประชาชนสามารถเดินทางมาได้สะดวก จังหวัดละ 2 วัน

ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2560 ซึ่งภายในงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” จะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR และ Multi Vision TV เพื่อสร้างความน่าสนใจ

สำหรับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “สังคมดิจิทัล” ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ