เช็คให้ดี!!! ไปรษณีย์ไทยปิดวันไหน ช่วง สงกรานต์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งปิดทำการในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 ซึ่งที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์ไปรษณีย์ จะปิดให้บริการทุกแห่งทั่วประเทศ

รวมถึงเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ในศูนย์การค้า และสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการต้องการฝากส่งสิ่งของในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถใช้บริการฝากส่งสิ่งของได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยไปรษณีย์ไทยจะเปิดให้บริการรับฝาก และนำจ่ายสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ตามปกติ ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545 หรือ www.thailandpost.co.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)