กสิกรไทย รับรางวัล หุ้นขวัญใจมหาชน เป็นครั้งที่ 5

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน” ประจำกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นครั้งที่ 5 จากนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในพิธีมอบรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปีที่ 7 ประจำปี 2561

ซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยประเมินความนิยมจากนักลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 700 บริษัท ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารกสิกรไทย

Advertisements