เจนเนอราลี่ มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุรับสงกรานต์

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มอบความห่วงใยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วย “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” จึงได้มอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุเสียชีวิตสูงสุด 100,000 บาท

แก่ผู้ที่สนใจที่ถือสัญชาติไทยและอยู่ในช่วงอายุ 20-70 ปีบริบูรณ์ โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 มีระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน นับจากวันลงทะเบียนรับสิทธิ์

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้แสดงความห่วงใยประชาชนชาวไทยที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง จากการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการเดินทางท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและคนในครอบครัว โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Generali365 ทั้งระบบ iOS และ Android ได้ตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค. 2562

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์