เอ็กซพีเรียน ชูบิ๊กดาต้า สู่ข้อเสนอการเงินแล้ว 4.8 พันล้านครั้ง

เอ็กซพีเรียน ผู้นำด้านบริการข้อมูลสำหรับธุรกิจระดับโลก ประกาศตัวเลขความสำเร็จในการขับเคลื่อนข้อเสนอสินเชื่อมากกว่า 4,800 ล้านข้อเสนอ นับตั้งแต่ปี 2553 ให้กับกลุ่มประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของสถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในขณะที่ทั่วโลกเอ็กซพีเรียนใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้บริการของธุรกิจผู้ให้บริการโทรคมนาคม มาทำให้เกิดการเสนอบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัทถึง 8.1 พันล้านข้อเสนอ

ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเรื่องของการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้ มาสร้างให้เกิดข้อมูลการเงินส่วนบุคคล โดยที่ไม่มีข้อมูลด้านการเงินกับธนาคารใดๆ มาก่อน ทั้งหมดช่วยเร่งการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมการเงิน ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงและมีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน โดยเกือบสามในสี่ (73เปอร์เซ็นต์) ไม่มีบัญชีธนาคาร ข้อเสนอสินเชื่อมากกว่า 4,800 พันล้านรายการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดขึ้นจากโซลูชั่น Dynamic Airtime Advance (DAA) ของเอ็กซพีเรียนซึ่งนำเสนอบริการเติมเงินล่วงหน้าให้กับทางลูกค้าที่ใช้บริการในรูปแบบของการใช้บริการมือถือแบบเติมเงิน

โซลูชันนี้เป็นโซลูชั่นที่นำเสนอเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ใช้บริการในรูปแบบของแผนชำระเงินล่วงหน้าหรือ พรีเพด ตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนลูกค้าแบบพรีเพดถึง 98.3 เปอร์เซ็นต์ ของลูกค้าทั้งหมด

Advertisements

หรือตลาดที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่มีผู้ใช้บริการระบบพรีเพดจำนวนมากอย่างประเทศไทยที่มี 80 เปอร์เซ็นต์ ในสถานการณ์เช่นนี้โซลูชั่น DAA ของเอ็กซพีเรียน จะเป็นโซลูชั่นที่ช่วยนำเสนอประสบการณ์ทางด้านบริการทางการเงินครั้งแรก ที่สำคัญสำหรับผู้บริโภค

และเป็นการปูทางบริการทางการเงินอื่นๆ สำหรับผู้บริโภคต่อไปในอนาคต ซึ่งช่วยปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ด้วยระบบการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของเอ็กซพีเรียน

นายเดฟ ดิมาน กรรมการผู้จัดการเอ็กซพีเรียน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดเกิดใหม่ กล่าวว่า “โซลูชัน DAA เป็นตัวอย่างแนวทางที่เอ็กซพีเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางเลือก เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอัตลักษณ์ทางการเงินให้กับกลุ่มประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคาร และไม่ได้รับการดูแลทางด้านบริการทางการเงินทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รวมถึงความพยายามอื่น ๆ ของเราในการลงทุนและทำงานร่วมกับสถาบันการเงินรายสำคัญในภูมิภาค เช่น ซากาจ้า (CekAja) และริงกิตพลัส (RinggitPlus) เรายังคงมุ่งมั่นในการเสริมกำลังผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ด้วยการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้มากขึ้น”

เอ็กซพีเรียน
นายเดฟ ดิมาน กรรมการผู้จัดการ เอ็กซพีเรียน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดเกิดใหม่

ระบบของ DAA ช่วยขยายความสามารถในการมองหามูลค่าสูงสุดที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละราย ด้วยการมองหากลุ่มลูกค้าระบบมือถือแบบพรีเพดที่มีความเสี่ยงต่ำ เมื่อยอดเงินในระบบของลูกค้าอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งข้อมูลที่จะนำมามาใช้ในการพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมกับข้อมูลความเสี่ยงด้านบริการทางการเงิน

ได้แก่ พฤติกรรมในการเติมเงินเข้าระบบ รูปแบบการโทร และการใช้งานข้อมูลรวมถึงความเร็วในการตอบสนอง หลังจากนั้นจะสร้างข้อมูลให้กับลูกค้า โดยการตรวจสอบการใช้งานและรูปแบบพฤติกรรมขึ้นมา เป็นเอกลักษณ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่ผ่านตามเกณฑ์

โซลูชั่น DAA ของเอ็กซพีเรียนจะเข้ามาช่วย และเสริมความสามารถให้กับสังคมทั่วไปในช่วงเวลาฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น หลังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอ็กซพีเรียนได้เข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการมือถือ ในการเสนอวงเงินฉุกเฉินให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการทุกรายในช่วงเวลา 3 วัน โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติใดๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ เพื่อแจ้งเตือนเพื่อน ๆ และครอบครัวเกี่ยวกับความปลอดภัยและที่อยู่ของพวกเขา

มากไปกว่าการขยายความสามารถด้านสร้างเอกลักษณ์ทางการเงิน ให้ผู้บริโภคด้วย DAA เอ็กซพีเรียนยังได้จับมือกันพันธมิตรที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ในการนำเอาข้อมูลการใช้งานต่างๆ ของลูกค้ารวมถึงพฤติกรรมการใช้งาน โดยที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ มาใช้วิเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับสถาบันการเงิน เพื่อขยายบริการทางการเงินและการประกันภัยแก่พวกเขา

เอ็กซพีเรียนมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ทางสังคม ให้กับตลาดที่ประชากรส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยในการเข้าถึงบริการทางธนาคาร ด้วยการเพิ่มการใช้งานข้อมูลทางเลือก เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพื่อช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางการเงินของผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาตามไปด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เอ็กซพีเรียน ประเทศไทย