เริ่มโครงการ Young Technopreneur 2018 บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 4.0

เปิดฉากโครงการ Young Technopreneur ปีที่ 7 กับกิจกรรม Orientation ซึ่งเป็นวันนัดรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าน้องๆที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดแผนธุรกิจด้านนวัตกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่อัดแน่นด้วยการให้ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งจัดโดย กลุ่มบริษัทสามารถ และ สวทช.

สำหรับโครงการในปีนี้ มีผู้สนใจส่งแผนธุรกิจด้านนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดกว่า 140 ผลงาน และสุดท้ายคณะกรรมการได้คัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้นจำนวน 60 ผลงาน ที่เล็งเห็นแล้วว่ามีความเป็นไปได้ทางธุรกิจและสอดคล้องกับทิศทางการตลาดซึ่งส่วนใหญ่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์

รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับ “การนำเทคโนโลยีมาสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0

โครงการ Young Technopreneur เป็นโครงการที่ชัดเจนในเรื่องการให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจเป็นสำคัญ และที่ผ่านมาในทุกๆปีน้องๆที่เข้าร่วมโครงการก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการได้รับความรู้ และการลงมือปฏิบัติจริง เพราะเค้าสามารถนำมาใช้ประกอบธุรกิจอย่างจริงจัง

ซึ่งนับว่าโครงการประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักธุรกิจสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างเข้มแข็ง … สำหรับรุ่นพี่ที่ผ่านโครงการได้เป็นนักธุรกิจตัวจริงหลายต่อหลายราย ได้มีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์ของการเป็นนักธุรกิจตัวจริงในงานปฐมนิเทศน้องๆปีนี้ด้วย

Advertisements

ได้แก่ รุ่นพี่ ณัฐวิทย์ ผลวัฒนสุขผู้ร่วมก่อตั้งDigital Commerce ครบวงจร Lnwshop.com(เทพช็อป) แหล่งรวมผู้ให้บริการรร้านค้าออนไลน์ ที่ปัจจุบันมีอยู่หลายแสนร้านค้าได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลงาน จากโครงการปี 2012, รุ่นพี่ เพ็ญศิริ สอนบุตรผู้จัดการงานองค์ความรู้ บริษัท โลเคิล อไลค์ จํากัดธุรกิจท่องเที่ยวในแบบวิถีไทยที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์

โดยร่วมกับคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกับชุมชนโดยได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานจากโครงการ ปี 2013และ รุ่นพี่ นรินทร์ คูรานาผู้ก่อตั้ง บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัทที่พัฒนาวัตกรรมในด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมทั้งระบบการศึกษา ใช้งานง่ายเชื่อมโยงสังคมโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับรางวัลชนะเลิศSAMART Innovation Awardจากโครงการปี 2016

รุ่นพี่ทุกคนต่างลงความเห็นเดียวกันว่า “การจะเป็นนักธุรกิจตัวจริงได้ ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ อดทนกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่สำคัญความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจต้องมี และให้จำไว้ว่า “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเรา ต้องวางแผนก่อนเริ่มธุรกิจเสมอ”

พร้อมแนะว่า “โครงการYoung Technopreneurจะเป็นช่องทางที่ดีต่อผู้ที่สนใจเริ่มธุรกิจ เพราะหลายคนมีไอเดีย แต่ขาดเงินทุน ขาดความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญ ช่วยชี้จุดบกพร่อง และคอยให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ การเป็นนักธุรกิจตัวจริงจึงไม่ยากนัก”

หลังจากนี้ ทั้ง 60 ทีม ต้องผ่านการอบรมที่เน้นเนื้อหาที่เหมาะกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ , กิจกรรม “เถ้าแก่น้อย Meet Investors” ที่สร้างโอกาสให้น้องๆได้พบปะกับนักลงทุน โดยมีการเชิญกลุ่มนักลงทุน และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรายใหญ่เข้าร่วมงาน

และกิจกรรม Idea To Market Boot Camp ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือสำรวจตลาด เก็บ วิเคราะห์ และวางแผนการทำธุรกิจจำลอง… ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างโอกาสให้น้องๆได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง….

ใครจะคว้ารางวัลสุดยอด SAMART Innovation Awardปี 2018 พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท
ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการ Young Technopreneurได้ที่ www.samartsia.com , www.nstda.or.th/bic และ https://www.facebook.com/SamartInnovationAwards/