Netizen ติดปีกให้ Thai KK โกอินเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ SAP

การขยายตัวของธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ นอกจากจะต้องมีความแข็งแกร่งด้านผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้ว ระบบไอทีหลังบ้านยังมีความจำเป็นอย่างมาก ต้องสามารถทำงานได้แบบ Real time เชื่อมโยงการทำงานทุกสาขา
ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นเพิ่มประสิทธิผลการทำงานที่แม่นยำ ระบบที่ทันสมัย รวมถึงยังต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง
เช่นเดียวกับที่บริษัท ไทย เคเค กรุ๊ป จำกัด (Thai KK) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภท ลาเบล เทปกาว และเมลามีน รายใหญ่ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานหลายสาขากระจายอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เช่น มาเลเซีย เวียดนาม และมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น จึงได้ให้บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) ลงนามติดตั้งระบบ SAP Business ByDesign Arabica
นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) กล่าวว่า การลงนามวางระบบครั้งนี้มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท มีจำนวน User 150 ราย แบบ Real Cloud นับเป็นการวางระบบ ERP User ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจ ในยุค Digital 4.0 ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการใช้ Cloud Technology ด้วยการฝากระบบไว้กับระบบ Cloud Platform ที่ได้มาตรฐานรับรองสากล
เป็นตัวช่วยสร้างความมั่นใจว่าระบบและข้อมูลสำคัญขององค์กรจะปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ระบบที่ใช้ในครั้งนี้ Netizen และ SAP ได้ร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ให้เป็นระบบ Real  Cloud ERP อย่างแท้จริง ด้วย SAP Business ByDesign โดย Netizen ได้นำเสนอซอฟต์แวร์บริหารจัดการทั้งองค์กร ในเวอร์ชัน “Netizen ByDesign Arabica”
ที่ Netizen ได้นำระบบของ SAP มาพัฒนาให้กับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งถือเป็นการให้บริการที่มีการพัฒนาต่อยอดเพียงรายเดียวในประเทศไทย
โดยที่ผ่านมา Netizen ได้ให้คำปรึกษา และวางระบบดูแลลูกค้าให้กับองค์กรชั้นนำมาแล้วกว่า 100 รายทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
ด้วยระบบนี้จะสามารถเชื่อมโยงการทำงานได้แบบ Real time ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงการทำงานได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที อีกทั้ง SAP Business ByDesign version Netizen ByDesign Arabica ยังมีการรับรองจากกรมสรรพากร เป็นครั้งแรก (หมายเลข 0550)
ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้สามารถเชื่อมโยงระบบการจ่ายภาษีกับสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
และยังช่วยตอบสนอง Lifestyle การดำเนินธุรกิจในยุคของ Cloud ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว คล่องตัว รองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปยังสาขา ทั้งใน และต่างประเทศ ได้ง่าย และทันสมัยมากยิ่งขึ้น
นายเชวง อยู่วิมลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย เคเค กรุ๊ป จำกัด (Thai KK) กล่าวว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น และมีแผนที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้
บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านระบบ เพื่อช่วยในการบริหารงานช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานซึ่งเป็นส่วนช่วยในการขยายขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ
ซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยให้ Thai KK มีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างการเติบโตในปีนี้ไว้ที่ 15-20%
การนำ Technology Cloud มาใช้กับองค์กรในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถและผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตขึ้น สามารถต่อยอดขยายธุรกิจของ Thai KK ทั้งการติดต่อกับบริษัทชั้นนำของไทย และของต่างชาติ
นอกจากนี้ยังช่วยตอบโจทย์ด้านการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน และความเป็นส่วนตัว
ด้านนายฟาบิโอ ตีวิติ รองประธานบริหารฝ่ายขาย และกลยุทธ์บริษัท ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่น บริษัท เอส เอ พี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การวางระบบระบบ SAP Business ByDesign Arabica ให้ Thai KK ครั้งนี้จะช่วยให้ Thai KK ได้รับซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและมีการอัพเดทตัวเองตลอดเวลา
เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น Real Cloud ERP ซึ่ง Software จะมีการ Upgrade Version และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงยังมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด