บล.บัวหลวง จับมือเศรษฐศาสตร์ มธ.​ ปั้นนักศึกษาสู่นักลงทุนอาชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์  บมจ.หลักทรัพย์​ บัวหลวง ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจด้านการลงทุนและสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างมืออาชีพ

นับเป็นอีกย่างก้าวสำคัญในการขยายความร่วมมือทางวิชาการเข้าสู่รั้วอุดมศึกษาของหลักทรัพย์บัวหลวง ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต