แมกโนเลีย จับมือออโต้เดสก์​ ดึง​ BIM พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอสังหาแบบยั่งยืน

บริษัท​ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และ ออโต้เดสก์ (Autodesk) ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)เพื่อพัฒนาแนวทางการออกแบบและการก่อสร้างที่สร้างความยั่งยืนในประเทศไทย

MQDC ในฐานะที่เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และออโต้เดสก์ (Autodesk) ผู้นำในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะร่วมกันนำเทคโนโลยี Building Information Modelling หรือ BIM ไปพัฒนากระบวนการการทำงาน

เริ่มตั้งแต่การวางแผน การออกแบบไปจนถึงการก่อสร้าง โดยร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

นอกจากนี้ทั้ง MQDC และออโต้เดสก์จะร่วมกันเผยแพร่แนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้าง‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’ ของ MQDC ผนวกกับการใช้เทคโนโลยี BIM ของออโต้เดสก์ (Autodesk)

ทำให้ MQDC​ สามารถพัฒนาคุณภาพของโครงการ พร้อมกับการลดการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้าง ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การพัฒนา ‘เมืองอัจฉริยะ’ ของ MQDC เริ่มต้นที่โครงการ​ WHIZDOM 101 (วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน) บนถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยและพื้นที่ Lifestyle Complex ภายใต้แนวคิด the Great Good Place

ถือได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ของเทคโนโลยี BIM ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูง

ทั้งนี้ซอฟแวร์ของออโต้เดสก์ (Autodesk) มีส่วนช่วยให้โครงการ WHIZDOM 101 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและสร้างความยั่งยืนผ่านการจำลองสถานการณ์ในลักษณะต่าง ๆเช่น รูปแบบของทิศทางลม และการระบายน้ำ

ซึ่งโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2561​โดย ‘เมืองอัจฉริยะ’ แห่งนี้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ AEC Excellence Awards 2017 ประเภทความยั่งยืน

จากการใช้เครื่องมือในการออกแบบที่มีเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อลดการใช้พลังงาน ซึ่งนับเป็นโครงการแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลนี้

นายสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ MQDC กล่าวว่า​ ภายใต้แนวคิด ‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’ MQDC จะนำนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

และ เติมเต็มพันธกิจของบริษัทคือ ‘For all well-being’ ที่ต้องการเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสรรพสิ่งบนโลกไม่เฉพาะแค่มนุษย์เท่านั้น

จากการทำงานร่วมกับออโต้เดสก์(Autodesk) เราได้แบ่งปันประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม BIM โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้

“ซึ่งเราได้เริ่มแล้วที่โครงการ WHIZDOM 101ซึ่งเป็น ‘เมืองอัจฉริยะ’ บนถนนสุขุมวิท 101”

ด้านนายอัลเฟรด แทน ผู้อำนวยการภูมิภาค     ออโต้เดสก์ (Autodesk) อาเซียนกล่าว“การใช้โปรแกรมBIMของMQDCเป็นแนวทางไปสู่ ‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’ ที่รวบรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของอุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ดังนั้นเมื่อทำงานร่วมกันเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการออกแบบ รวมถึงแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี​ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและพร้อมรับมือกับสภาวะการแข่งขันอย่างสูงในปัจจุบัน”