TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

TIP จับมือ TOT มอบประกันภัยอุบัติเหตุ ฟรี 100,000 บาท

สุภาพ ประดับการ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บมจ.ทีโอที มอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้กับลูกค้า TOT ฟรี 100,000 บาท สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ทีโอที ภาคเหนือ ภายใต้โครงการ “Net Secure” ครอบคลุมทั้งหมด 13 จังหวัด เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อมอบความอุ่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ ทีโอที ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ทีโอที