นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2561

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน รวมทั้งดิจิทัลแบบครบวงจร รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2561 เนื่องในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเป็นต้นแบบให้กับสังคม ตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำ ในการมุ่งมั่นพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวไกล ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)