เอสซีจีโลจิสติกส์ ดึงหุ่นยนต์บริการด้วยดิจิทัลครบวงจร

เอสซีจีโลจิสติกส์ รุกนำดิจิทัลอย่าง Object Recognition, Robot และ Chatbot เข้ามาเสริมบริการ พร้อมดันธุรกิจสู่ Digital Driven Logistics หวังขยายการให้บริการสู่ตลาดอาเซียนและจีน

พร้อมรุกตลาด SMEs ในกลุ่มอีคอมเมิร์ซด้วยบริการ Fulfillment by SCG Logistics ที่ให้บริการจัดเก็บ บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้าทุกขนาด ตั้งเป้าสร้างยอดขาย 22,000 ล้านบาทในปีนี้ หรือเติบโตร้อยละ 12

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า เอสซีจี โลจิสติกส์ มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

แต่ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงและธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว เนื่องมาจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และการส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการเติบโตของตลาด E-commerce ที่มีผู้ประกอบการรายใหม่จำนวนมากในตลาด ทำให้บริษัทฯ ต้องก้าวสู่ธุรกิจในรูปแบบ Digital Driven Logistics ด้วยการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลที่นำสมัยมาใช้ ในกระบวนการให้บริการตลอดทั้ง Supply Chain

เอสซีจีจะเน้นการให้บริการแบบ End to End Service พร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและบริการลูกค้าตลอดทั้ง Supply Chain

เช่น เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) หรือระบบการจัดการข้อมูลภายในคลังสินค้าที่ช่วยบันทึกข้อมูล เอกสารต่างๆ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพตลอดกระบวนการทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ทำให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยบริหารต้นทุนให้มีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกเอสซีจี ทั้งในเมืองไทย อาเซียนและจีน

“เทคโนโลยี Object Recognition หรือระบบตรวจจับและวิเคราะห์วัตถุ ซึ่งระบบสามารถตรวจจับตัวเลขข้างรถเพื่อบันทึก และตรวจสอบความถูกต้องของรถขนส่ง เทคโนโลยี Route Optimization หรือระบบการจัดการเส้นทางการจัดส่ง

เพื่อช่วยคำนวนเส้นทางที่รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ และ Chatbot ที่สามารถโต้ตอบผ่านทางสมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวก และสร้างความมั่นใจในการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด โดยในปี 2562 นี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ ตั้งเป้าสร้างยอดขาย 22,000 ล้านบาทหรือเติบโตร้อยละ 12″

นอกจากนี้เอสซีจีโลจิสติกส์ยังได้มีบริการ Fulfillment by SCG Logistics ในรูปแบบ One Stop Logistics Solution ช่วยผู้ประกอบการออนไลน์ให้เติบโต ด้วยบริการจัดการคลังจัดเก็บสินค้า บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้าทุกขนาด

ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กจนถึงสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงยังมีบริการเสริมที่ช่วยตอบสนองความต้องการพิเศษของลูกค้า ได้แก่ บริการบรรจุสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

เช่น แนบการ์ด ผูกโบว์ ก่อนบริการจัดส่ง บริการ White Glove ส่งและติดตั้งสินค้ามูลค่าสูงที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ บริการ Reverse Logistics รับสินค้ากลับโรงงงาน หรือนำมาซ่อมเบื้องต้น

รวมถึงบริการเสริม Data Analytic วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยลูกค้าสามารถตรวจเช็คสต็อคสินค้า และสถานะสินค้าได้จากระบบออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดในส่วนของบริการ Fulfillment นั้นเป็นการตอบสนองการเติบโตของธุรกิจ E-commerce ที่มีมูลค่าตลาดกว่า 3.2 ล้านล้านบาท

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เอสซีจีโลจิสติกส์