โทลล์เวย์ ระดมจิตอาสาติดป้ายไฟกระพริบให้ชุมชนฟรี ลดอุบัติเหตุ

บอสใหญ่ใจดี ธานินทร์ พานิชชีวะ แห่งดอนเมือง โทลล์เวย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ล่าสุดจัดส่งทีมงานจิตอาสาติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบให้กับกลุ่มโรงเรียนในเขตจ.ลพบุรี

แถมยังฝากประชาสัมพันธ์บอกโรงเรียน วัด หรือ มูลนิธิใดต้องการสามารถติดต่อเข้ามาได้เลย ที่ Tollway Call Center1233 ทราบแล้วเปลี่ยน!!!