จับตา ‘RubikTrips’ แพลตฟอร์มท่องเที่ยวใหม่ ดึง FIT จีนเข้าเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น

“เจนโทเซีย” ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เปิดตัว ‘RubikTrips’ แพลตฟอร์ม Digital Tourism เต็มรูปแบบ ครั้งแรกในไทย สามารถเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวได้เองตามความต้องการเฉพาะบุคคล เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและCLMV มั่นใจการบริการครบวงจรด้วยมาตรฐานสากล ตั้งเป้าปี 2561 มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจนโทเชีย จำกัด ประเทศไทย กล่าวว่า “RubikTrips” เป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถจอง และชำระเงินได้ภายในเวลาอันสั้น รวมถึงแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยว และวางแผนการเดินทางให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล ผ่านเว็บไซต์ www.rubiktrips.com

ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ กิจกรรม ระยะเวลา หรือแม้แต่งบประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับการท่องเที่ยว รวมถึงยังมีแผนการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณ์โดดเด่นเป็นที่นิยมและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วย เช่น การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านมวยไทยทำอาหารไทย และการท่องเที่ยวในรูปแบบการพักผ่อน เป็นต้น

โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เดินทางแบบอิสระ หรือการท่องเที่ยวแบบ FIT (Free Independent Traveler) เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนและผลักดันตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เติบโต

RubikTrips
นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจนโทเชีย จำกัด ประเทศไทย

นอกเหนือจากความสะดวกสบายที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ แพลตฟอร์มนี้ ยังได้ถูกพัฒนาขึ้นพิเศษ เพื่อสนับสนุนและสร้างโซลูชั่นการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยรวบรวมเอาโปรแกรมทัวร์ วิธีการเดินทาง มัคคุเทศก์ ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมการท่องเที่ยว มาไว้ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เลือกซื้อเลือกใช้บริการ นอกจากนี้ “RubikTrips” ยังเชื่อมต่อกับ Wechat, Weibo, Youku ในการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

และมีโปรแกรม Chatbot คอยให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งจากการที่บริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องของมัคคุเทศก์ และสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์งวงช้าง ทำให้สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยได้ว่าจะมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ขณะเดียวกันยังช่วยกระดับคุณภาพให้แก่มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวให้สามารถสื่อสารกันได้สะดวกมากขึ้น สามารถจัดการตารางการเดินทางตามความต้องการและเลือกเวลาที่เหมาะสมได้อย่างสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนักท่องเที่ยวยังสามารถให้คะแนนมัคคุเทศก์ผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้เช่นกัน เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวต่อไป

“ธุรกิจการท่องเที่ยวระบบออนไลน์ จะลดปัญหาของผู้ประกอบการลงและสร้างโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการท่องเที่ยวบน Online platform ได้มากขึ้น และนอกจากโอกาสทางธุรกิจ ทั้งจากการลงทุนจาก VC รายต่างๆ ที่ให้ความสนใจแล้ว ยังเป็นส่วนช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศเติบโต รวมถึงประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคล ที่ปัจจุบันภาครัฐไม่สามารถเรียกเก็บได้จาก OTA ต่างประเทศ ให้รับรู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย”

ด้านธีรพล อัศวธิตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ Online platform ด้านการท่องเที่ยวของคนไทย ประสบความสำเร็จในระดับโลกนั้น คือต้องสร้างความแตกต่างเพื่อมุ่งเน้นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเซกเมนต์ใหม่ๆ ที่ใช้จุดเด่นที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น

ประเทศไทยเองมีจุดขายที่หลากหลายกว่าแค่สายการบินและโรงแรม เราเป็นทั้ง Medical hub, Retirement & Rehabilitation เรามีบริการด้าน wellness ในระดับโลก เรามีอาหารที่อร่อย ทั้ง 5 ดาวจนไปถึง street food มีจุดท่องเที่ยว unseen อีกมากที่ชาวต่างชาติยังไม่รู้จัก ตรงนี้เองเป็นจุดแตกต่าง เป็นช่องว่างที่สามารถพัฒนาให้บริการได้ และหากทำการตลาดได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นประเทศจีน หรือสร้างส่วนแบ่งการตลาดแค่ 5% จากรายได้รวม ก็เป็นเม็ดเงินมหาศาล มีโอกาสได้รับการสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกแล้ว

RubikTrips
นายธีรพล อัศวธิตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนโทเชีย จำกัด ประเทศไทย

ทั้งนี้ RubikTrips เป็นโซลูชั่นที่ส่งเสริม ecosystem ในตลาดท่องเที่ยวผ่านระบบดิจิทัล เพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สามารถเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวได้อย่างอิสระล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศ ได้พัฒนาการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มใหม่นี้ไปพร้อมๆ กัน

สอดรับกับสถานการณ์การท่องเที่ยวแบบ FIT ของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น และตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มักจะเลือกเก็บประสบการณ์และค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง จึงเป็นที่มาของ DNA การให้บริการที่เป็น user generated travel platform ให้ผู้บริโภคเป็นผู้กำหนดและสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ และสามารถจองได้ทันที

โดยรวบรวมบริการด้านต่างๆ อาทิ โรงแรมกว่า 10,000 ราย สายการบินกว่า 300 สายการบิน ผู้ให้บริการนำเที่ยวทั่วประเทศกว่า 300 ราย บริการด้าน Medical ต่างๆ กว่า 1,000 รายการ แผนการเดินทางที่คลอบคลุม 23 จังหวัด ตลอดจนบริการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร และบริการด้าน Culture เช่น Thai boxing, Culinary เป็นต้น

ทั้งนี้ ‘RubikTrips’ ตั้งเป้ารายได้กลุ่มคนจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นหลัก คาดว่าจะมีรายได้กว่า 3,600 ล้านบาทภายในระยะเวลา 3 ปี ขณะที่ปีแรกตั้งเป้า 100 ล้านบาท