ไมโครซอฟท์ สานต่อโครงการสนับสนุนพนักงานพิการสู่ทั่วประเทศ

ไมโครซอฟท์ เดินหน้าสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกอบรมเทคนิคและการใช้งาน Microsoft Office 365 เวอร์ชั่น 2016 ซึ่งประกอบไปด้วย โปรแกรม Word โปรแกรม PowerPoint และ โปรแกรม Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานของการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแนะนำการใช้งาน Microsoft Accessibility

ซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนการทำงานของผู้พิการ ให้กับตัวแทนบุคลากรผู้พิการจากเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดทั่วประเทศกว่า 100 คน ระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับการทำงานของบุคลากรผู้พิการในสำนักงานของเหล่ากาชาดในท้องถิ่นรวม 848 คน ให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจของเหล่ากาชาดในการช่วยเหลือสังคมได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อปีที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และชมรมซีเอสอาร์คลับ เพื่อบริจาคคอมพิวเตอร์และลิขสิทธิ์​ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานผู้พิการที่ปฏิบัติงานที่เหล่ากาชาดจังหวัดใน 76 จังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 แห่งทั่วประเทศ

โดยความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วยการบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 550 เครื่อง และซอฟต์แวร์ที่มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 27 ล้านบาท ให้กับทางสภากาชาดไทย