หัวเว่ย จับมือ ทปอ. และ 3 มหาลัยชั้นนำ ร่วมขยายขีดความสามารถบุคลากร

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมด้วย 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการสร้างแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านการศึกษาและนักศึกษาคนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจัดขึ้นที่งาน University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา-พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา